top of page

What we do

At Protect Children, we are driven by our mission to build a world free from sexual violence against children. We work with three core themes to support and advocate for victims, survivors, and families; intervene and rehabilitate potential offenders; and empower and educate children to stay safe in all environments. 

Early is Best

Children’s safety skills education

We believe that early education is a powerful tool for prevention. Through our Early is Best initiative at Protect Children, we equip children and young people with essential skills and knowledge to stay safe offline and online. By teaching children about personal boundaries, consent, and safety, we empower them to recognise and respond to potential risks, ensuring their well-being today and for a safer future.

Our Voice

Supporting and advocating for victims, survivors, and families

We stand with victims, survivors, and families affected by childhood sexual violence. The Our Voice initiative is dedicated to providing unwavering support, advocacy, and resources to empower those who have been impacted. Together, we raise our voices to break the silence, advocate for legislative change, and work towards a safer world for all children.

ReDirection

Offender-focused research and prevention

Committed to preventing harm at its source, our ReDirection work focuses on offender-focused research and prevention. We believe in addressing the root causes of sexual violence against children. By conducting innovative research and implementing targeted interventions, we work to redirect potential offenders away from harmful behaviours, ultimately safeguarding vulnerable populations.

Projektit

Vad vi gör

Vi tror att ett helhetsgrepp är avgörande för att skydda barn från alla former av sexuellt våld. Läs mer om vad vi gör för att skydda barn och främja barns rättigheter i alla miljöer.

 

Utveckling av barns säkerhetskunskaper

Skydda Barn rf stärker barns säkerhetskunskaper så att barn kan vara säkra, även i digitala omgivningar. Vi utvecklar läromedel och utbildningar för barn, ungdomar, föräldrar, vårdnadshavare och professionella som arbetar med barn för att förebygga sexuellt våld och stärka barns säkerhetskunskaper och känslomässiga kontroll. Alla våra material är baserade på den senaste forskningen inom branschen och annan information som vi samlat i vårt arbete.

Projekt:

Tryggt i digitaltrafiken 

Varje barn har rätt till information, lärande och säkerhet, även i digitala miljöer

Innovativ forskning 

Skydda Barn rf bedriver innovativ forskning om sexuella övergrepp mot barn, inklusive forskning med fokus på gärningspersoner.
För att förebygga sexuellt våld mot barn behöver vi ständigt ny och aktuell information för att förstå arten av brotten, gärningspersonerna och offren.

Vi bedriver innovativ gärningspersonsfokuserad forskning för att lära oss mer om förövarna av sexuella övergrepp mot barn på nätet. Vi publicerar regelbundet rapporter, forskningsartiklar och blogginlägg om våra forskningsresultat.

Projekt:

ReDirection

Förebyggande av sexuella övergrepp mot barn på nätet genom att driva forskning om och påverka gärningspersonerna.

Prevention to Protect Forskningsprojekt

Projektet tar fram forskningsbaserade rekommendationer för teknologiindustrin för att förhindra brott relaterade till övergreppsmaterial (CSAM)

2PS: Förhindra och skydda genom support

EU finansierat initiativ för att hjälpa förebygga sexuella övergrepp och sexuell exploatering av barn.

Stöd för överlevare och familjer

Vi tror starkt på att sexuellt våld mot barn är våld mot hela familjen. I våra Sinä Riität kamratstödsgrupper stödjer vi föräldrar och vårdnadshavare vars barn/ungdom har blivit utsatt för ett sexualbrott.

 

Varje barn som har utsatts för sexuellt våld, vars sexualbrott har filmats och spridits på nätet, har rätt att återhämta sig utan rädsla för den eviga cykeln av bilder. Som en del av det internationella nätverket Project Arachnid arbetar vi för att ta bort filmer som bevisar sexuellt våld mot barn från internet. 

Vi stödjer personer som har upplevt sexuellt våld i barndomen och vi gör ett påverkansarbete för att främja och förverkliga deras rättigheter på nationell och internationell nivå. Vi lyfter starkt fram deras röst och visdom som en del av vårt påverkansarbete och vi har grundat "Vår Röst", en erfarenhetsexpertgrupp för de som upplevt sexuellt våld i barndomen.

Projekt:

Du är Tillräckligt- stödgrupper 

Stödgrupper för föräldrar och vårdnadshavare vars barn har blivit usatt för sexuellt våld.

Projekt Arachnid

Project Arachnid är ett innovativt verktyg för att ta bort övergreppsmaterial (CSAM) från webben, utvecklat av Canadian Centre for Child Protection.

Justice Initiative 

Det europeiska Justice Initiative- initiativet syftar till att återställa rättvisa och stärka rättigheter för tidigare offer för övergrepp och misshandel i barndomen i hela Europa och att stärka skyddet av barn för framtida generationer.

Vår Röst 

Stärker rösterna av vuxna som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

Påverkansarbete

Skydda Barn rf strävar efter att öka medvetenheten om problemet och förespråkar för förverkligandet av barns rättigheter. Vi strävar efter att öka medvetenheten om förekomsten av sexuellt våld mot barn och förespråkar för starkare nationella och internationella skydds- och förebyggande åtgärder, samt stärkandet av rättigheterna för barn, överlevare och familjer som drabbats av sexuella övergrepp.

bottom of page