top of page

Om oss

Hos Skydda Barn rf gör vi allt som står i vår makt för att inte ett enda barn skulle bli utsatt för sexuella trakasserier, grooming eller någon annan form av sexuellt våld.

 

Skydda Barn rf är en ideell, icke-statlig organisation baserad i Helsingfors, Finland.

 

Vi hjälper att ge en röst till barn så att deras åsikter kan höras i våra samhällen. Vi främjar förverkligandet av barnets rättigheter och stöder all verksamhet som ska garantera att inte ett enda barn utsätts för sexuella övergrepp.  

 

Syftet med allt vårt arbete är att öka medvetenheten om förekomsten av sexuella övergrepp mot barn, och främja starkare skydd för barn, för att förhindra att sådana brott skulle ske.

 
 

Vi bygger vårt arbete på vetenskaplig forskning och evidensbaserade metoder.

Skydda Barn rf samlar ihop specialister, var och en med unik expertis, till ett starkt och dedikerat team som arbetar för att stärka förverkligandet av barnets rättigheter. Tillsammans har vi flera års expertis inom nationellt och internationellt samarbete för att förebygga sexualbrott mot barn, särskilt i digitala miljöer. Vi utvärderar vår verksamhet regelbundet och utvecklar ständigt vår kunskap.

Vårt arbete har en konkret effekt för att stärka förverkligandet av barns rätt att bli skyddade mot sexuella övergrepp.

Alla barn har rätt att vara säkra från alla former av våld. Sexuellt våld är en av de mest skadliga och traumatiska barndomsupplevelserna (ACE dvs. adverse childhood experience) men det finns alltid sätt att återhämta sig med hjälp av snabb, evidensbaserad behandling och psykosocialt stöd.

Våra vägledande principer

Vårt arbete styrs av de följande principerna:

ProtectChildren_key_child.jpg

"Skydda Barn har tillfört en startup-anda till samarbetet. Agil innovativ verksamhet, stark vision och tro på en bättre framtid."

- Peter Vesterbacka

bottom of page