top of page

"Vår Röst"-grupp för överlevare

​Grupp för att stärka rösterna av överlevare av sexuella övergrepp i barndomen.

Gruppen syftar till att erbjuda ett forum för vuxna som har blivit utsatta för sexuellt våld i barndomen för att lyfta fram deras röster och visdom i vårt samhälle. Skydda Barn rf samråder med gruppens medlemmar för att stärka deras röst i vårt påverkansarbete och för att driva återställandet av rättvisa för tidigare offer för sexuella övergrepp, för att stärka deras rättigheter och säkerställa effektivare barnskyddsåtgärder för att förebyyga framtida brott.

Skydda Barn rf har grundat "Vår Röst / Our Voice" gruppen för överlevare av sexuella övergrepp i barndomen

Gruppen syftar till att erbjuda ett forum för vuxna som har blivit utsatta för sexuellt våld i barndomen för att lyfta fram deras röster och visdom i vårt samhälle. Skydda Barn rf samråder med gruppens medlemmar för att stärka deras röst i vårt påverkansarbete och för att driva återställandet av rättvisa för tidigare offer för sexuella övergrepp, för att stärka deras rättigheter och säkerställa effektivare barnskyddsåtgärder för att förebyyga framtida brott.

Det är möjligt att delta i gruppen också anonymt. All information som samlas av deltagarna används alltid anonymt, förutom i fall där vi skilt har kommit överens om annat.

Intresserad av att delta i gruppen? Anmäl dig som medlem.

Observera att gruppen för tillfället endast är på finska.

Forest Trees

Enkät för överlevare

 Enkätens huvudsakliga mål är att lyfta fram rösterna av överlevare av sexuella övergrepp i barndomen. Genom att delta i forskningen kan du hjälpa skydda barn och stärka offers rättigheter. Att delta i forskningen är helt anonymt. 

Gruppens primära mål är att lyfta fram överlevares röster och visdom

Gruppen syftar till att erbjuda ett forum för överlevare av sexuella övergrepp i barndomen för att lyfta fram deras röster och visdom i vårt samhälle. Skydda Barn rf samråder med gruppens medlemmar för att stärka deras röst i vårt påverkansarbete och för att driva återställandet av rättvisa för tidigare offer för sexuella övergrepp, för att stärka deras rättigheter och säkerställa effektivare barnskyddsåtgärder för att förebyyga framtida brott.

Det är möjligt att delta i gruppen också anonymt. All information som samlas av deltagarna används alltid anonymt, förutom i fall där vi skilt har kommit överens om annat.

Intresserad av att delta i gruppen? Anmäl dig som medlem (endast på finska).

Senaste "Vår Röst" -nyheter

1
2

Senaste "Vår Röst" -publikationerna

Writing

Gå in i skrivrummet

Att skriva har visat sig ha en positiv effekt på den psykiska hälsan och efter traumatiska upplevelser kan det hjälpa att sätta ihop en rad händelser som kan hanteras mer konkret. Skrivrummet erbjuder dig ett säkert sätt att ordna dina tankar och känslor, och stödjer dig på vägen till återhämtning.

Image by VD Photography

Gå in i skrivrummet

Att skriva har visat sig ha en positiv effekt på den psykiska hälsan och efter traumatiska upplevelser kan det hjälpa att sätta ihop en rad händelser som kan hanteras mer konkret. Skrivrummet erbjuder dig ett säkert sätt att ordna dina tankar och känslor, och stödjer dig på vägen till återhämtning.

bottom of page