top of page

Du är Tillräckligt

Stödgrupper för föräldrar och vårdnadshavare vars barn har blivit usatt för sexuellt våld.

Skydda Barn rf organiserar Du är Tillräckligt med stödgrupper för föräldrar och vårdnadshavare vars barn har blivit utsatta för sexuellt våld.

Grupperna syftar till att stärka föräldrars och vårdnadshavares förmåga att stöda sina barn under de långa straffprocesserna. Föräldrar och vårdnadshavare har möjlighet att dela erfarenheter, tankar och känslor i en trygg och konfidentiell miljö med andra i liknande livssituationer.

Observera att grupperna för tillfälle endast är på finska.

Senaste nyheter om "Du är Tillräckligt" -stödgrupperna

Inga inlägg har publicerats på det här språket ännu
När inlägg har publicerats hittar du dem här.

"Grupperna styrs med stor professionalism. Det känns tryggt. Du kan vara dig själv. Med de krafter du har idag. Det finns utrymme för att upptäcka. Du får också värdefull praktisk vägledning i en svår process."

Förälder

Stödgrupp

Gruppernas huvudsakliga mål är att identifiera och stärka föräldrars och vårdnadshavares bemästringsförmåga och resurser samt att hitta nya perspektiv.

Barnets föräldrar och vårdnadshavare har en primär roll i att stöda barnet i de olika skeden av den brottsprocessen och, där det är möjligt, säkerställa en normal vardag för hela familjen. Genom stödgrupperna, ledda av Skydda Barn rf:s specialister, har många föräldrar fått stöd i svåra situationer samt kunskap och styrka att gå vidare.

Grupperna hålls i Finland och är kostnadsfria för deltagarna. Mötena hålls på distans, deltagare kan delta från var som helst i Finland.

Gruppernas huvudsakliga mål är att identifiera och stärka föräldrars och vårdnadshavares bemästringsförmåga och resurser samt att hitta nya perspektiv.

”Sexuellt våld mot barn är våld mot hela familjen. Varje förälder har rätt att bli hörd och få stöd. Baserat på den feedback vi har fått från stödgrupperna kan jag inte nog betona deras stärkande kraft.

Nina Vaaranen-Valkonen

Verksamhetsledare, specialsakkunnig, Skydda Barn rf

Senaste "Du är Tillräckligt" -publikationer

Writing

Gå in i skrivrummet

Att skriva har visat sig ha en positiv effekt på den psykiska hälsan och efter traumatiska upplevelser kan det hjälpa att sätta ihop en rad händelser som kan hanteras mer konkret. Skrivrummet erbjuder dig ett säkert sätt att ordna dina tankar och känslor, och stödjer dig på vägen till återhämtning.

Övning för att stanna

Att tänka på tunga och svåra saker och skriva om dem kan ofta väcka starka känslor och tankar, som är svåra att förhindra. Detta kan kännas i din kropp som olika tunga känslor och förnimmelser. Använd följande övningar för att ta dig själv tillbaka till nuet.

Övningar som aktiverar sinnena:

  1. Gå igenom alla dina sinnen i tur och ordning, fokusera på de saker du kan se, höra, känna, smaka och lukta i din omgivning. 

  2. Aktivera din kropp med små rörelser, t.ex. motionera, diska eller promenera, och fokusera i ditt sinne på att berätta för dig själv vad du gör, samtidigt som du fokuserar på själva aktiviteten, och uppmärksamma den med dina sinnen, t.ex."Jag tar en tallrik i min hand, jag känner varmt vatten på min hand..."

  3. Lyssna på musik och fokusera på att lyssna på ett av instrumenten i musiken, till exempel trummor eller piano. 

Du är Tillräckligt podcast

I Skydda Barns Du är Tillräckligt- podcast diskuterar vår verksamhetsledare, specialsakkunniga, psykoterapeuten Nina Vaaranen-Valkonen och psykologen Nina Lyytinen ämnet tillsammans med en förälder vars barn har utsatts för ett sexualbrott. Podden lyfter fram föräldrarnas behov av att bli mötta, hörda och förstådda med

de resurser och känslor som de upplever i olika skeden av brottsprocessen.

Observera att podcasterna endast är på finska.

bottom of page