top of page

Forskning om sexuella övergrepp mot barn

Vi driver forskning om sexualbrott mot barn för att kunna stärka barnskyddsåtgärder

Skydda Barn rf bedriver innovativ forskning om sexuella övergrepp mot barn, inklusive forskning med fokus på gärningspersoner.

För att förebygga sexuellt våld mot barn behöver vi ständigt ny och aktuell information för att förstå arten av brotten, gärningspersonerna och offren.

Vi bedriver innovativ gärningspersonsfokuserad forskning för att lära oss mer om förövarna av sexuella övergrepp mot barn på nätet. Vi publicerar regelbundet rapporter, forskningsartiklar och blogginlägg om våra forskningsresultat.

Den information vi får genom att undersöka förövarna av sexuella övergrepp mot barn på nätet omvandlar vi till proaktiva, konkreta förebyggande åtgärder. Vårt ReDirection självhjälpsprogram är en förebyggande åtgärd som erbjuder kostnadsfri, anonym KBT-baserad vägledning till individer som försöker sluta använda övergreppsmaterial. Genom att erbjuda sådana resurser strävar vi efter att minska efterfrågan på övergreppsmaterial och därmed minska antalet barn som utsätts för sådan skada.

Projekt:

Image by Andrew Neel

Läs våra senaste publikationer

ReDirection

Läs ReDirection forskningsrapporten

ReDirection Survey Report avslöjar märkvärdiga resultat från Skydda Barns undersökningar på mörka webben av CSAM (övergreppsmaterial)-användare. Denna nya information är ovärderlig för att stärka globala barnskyddsinsatser och i kampen för att skydda barn från sexuella övergrepp på nätet.

bottom of page