top of page

Påverkansarbete

Vi arbetar för att främja förverkligandet av barns rättigheter nationellt och internationellt

Skydda Barn rf strävar efter att öka medvetenheten om problemet och förespråkar för förverkligandet av barns rättigheter.

Vi strävar efter att öka medvetenheten om förekomsten av sexuellt våld mot barn och förespråkar för starkare nationella och internationella skydds- och förebyggande åtgärder, samt stärkandet av rättigheterna för barn, överlevare och familjer som drabbats av sexuella övergrepp.

Skydda Barn rf:s specialister är medlemmar i flera nationella arbetsgrupper som fokuserar på barns rättigheter och förebyggande av våld mot barn:

Våra senaste utlåtanden

1
2
bottom of page