top of page
Working Together on Project

Samarbete

Nätverk

Skydda Barn rf ingår i följande internationella nätverk.

Samarbetspartners

Vi arbetar globalt med andra icke-statliga organisationer, toppexperter, forskare, brottsbekämpande myndigheter, beslutsfattare med mera.

End Violence Against Children

Finansiär av ReDirection-projektet

Google.org

Finansiär av Tryggt i Digitaltrafiken projektet

Red PaPaz

Partner i ReDirection-projektet

Polisyrkeshögskolan

Partner i ReDirection-projektet

Psykporten

Partner i ReDirection & Tryggt i Digitaltrafiken -projekten

RSKK

Partner i ReDirection-projektet

Canadian Centre for Child Protection

Projektledare för Project Arachnid nätverket

Finlands polis

Partner i Tryggt i Digitaltrafiken- projektet

Regionförvaltningsverket

Partner i Tryggt i Digitaltrafiken- projektet

Traficom

Partner i Tryggt i Digitaltrafiken- projektet

DNA

Partner i Tryggt i Digitaltrafiken- projektet

Fun Academy

Partner i Tryggt i Digitaltrafiken- projektet

Havas Helsinki

Partner i flera projekt

CBSS

Partner i Tryggt i Digitaltrafiken- projektet

FiCom

Partner i Tryggt i Digitaltrafiken- projektet

Barnahus Finland

Partner i Tryggt i Digitaltrafiken- projektet

Zoan

Partner i Tryggt i Digitaltrafiken- projektet

Zoturi

Partner i Tryggt i Digitaltrafiken- projektet

Havu Gaming

Partner i Tryggt i Digitaltrafiken- projektet

ECPAT Norway

Partner i Tryggt i Digitaltrafiken- projektet

Lastekaitse Liit

Partner i Tryggt i Digitaltrafiken- projektet

Ungdomslokal.fi

Partner i #MyFriendToo-projektet

bottom of page