top of page

Vårt team

Vårt lilla men engagerade team har en märkvärdig expertis inom ett brett spektrum av ämnen.  

 

Bekanta dig med vårt team och hitta våra kontaktuppgifter nedan.

Verksamhetsledare, specialsakkunnig, psykoterapeut

Nina Vaaranen-Valkonen är en av Skydda Barn rf:s grundare och verksamhetsledare. Hon arbetar också som specialsakkunnig och psykoterapeut och har 20 års erfarenhet av att skydda barn från sexuellt våld.

Projektledare, juridisk specialist 

Anna Ovaska är Skydda Barn rf:s projektledare och juridisk specialist. Hon är specialiserad i internationell straffrätt och barns rättigheter.

Specialsakkunnig

Katariina Leivo är specialsakkunnig hos Skydda Barn rf. Hon har märkvärdig internationell erfarenhet av att arbeta i tidig utveckling samt vikten av anknytningsrelationer inom barndomen.

Head of Advocacy 

Matilda Sandvik, LL.M., är Head of Advocacy hos Skydda Barn rf. Hon är specialiserad i internationell lagstiftning för mänskliga rättigheter och är en stark förespråkare för barnets rätt att bli skyddad från sexuellt våld i alla miljöer.  

Forskningsledare, specialist

Tegan Insoll är Skydda Barn rf:s forskningsledare. Hon leder Skydda Barn rf:s forskningsteam, koordinerar ReDirection projektet och bedriver innovativ forskning om sexuella övergrepp mot barn på nätet.

Specialist

Valeriia Soloveva är specialist hos Skydda Barn rf. Hon bedriver forskning om förövare av sexuella övergrepp mot barn och analyserar data som samlats in direkt från användare av övergreppsmaterial på dark web.

Marianne Mäenpää

Rättpsykolog, psykolog

Marianne Mäenpää, psykologiemagister (Psy.M), är en konsultativ specialist hos Skydda Barn rf. Hon är specialiserad på olika frågor inom rättspsykologi, med särskilt fokus på brott mot barn och utredning av brott mot barn.

Anni Spoof

Kommunikationsspecialist

Anni Spoof är kommunikationsspecialist hos Skydda Barn rf. Hon är specialiserad på jämställdhet och icke-diskrimineringspolitik och är en engagerad försvarare av mänskliga rättigheter.

Eva Díaz Bethencourt

Specialist

Eva Díaz Bethencourt är specialist hos Skydda Barn rf. Eva håller på att avsluta sitt magisterprogram i internationell rätt och mänskliga rättigheter vid ÅAU. Eva arbetade som advokat i Spanien under några år och är starkt engagerad för att förebygga sexuellt våld mot barn med helhetsgrepp hos Skydda Barn rf.

bottom of page