top of page

Nina Vaaranen-Valkonen

Nina Vaaranen-Valkonen är en av Skydda Barn rf:s grundare och verksamhetsledare. Hon arbetar också som specialsakkunnig och psykoterapeut och har 20 års erfarenhet av att skydda barn från sexuellt våld.

Verksamhetsledare, specialsakkunnig, psykoterapeut

Anna Ovaska

Anna Ovaska är Skydda Barn rf:s projektledare och juridisk specialist. Hon är specialiserad i internationell straffrätt och barns rättigheter.

Projektledare, juridisk specialist

Tegan Insoll

Tegan Insoll är Skydda Barn rf:s forskningsledare. Hon leder Skydda Barn rf:s forskningsteam, koordinerar ReDirection projektet och bedriver innovativ forskning om sexuella övergrepp mot barn på nätet.

Forskningsledare, specialist

Katariina Leivo

Katariina Leivo är specialsakkunnig hos Skydda Barn rf. Hon har märkvärdig internationell erfarenhet av att arbeta i tidig utveckling samt vikten av anknytningsrelationer inom barndomen.

Specialsakkunnig

Valeriia Soloveva

Valeriia Soloveva är specialist hos Skydda Barn rf. Hon bedriver forskning om förövare av sexuella övergrepp mot barn och analyserar data som samlats in direkt från användare av övergreppsmaterial på dark web.

Specialist

Eva har avlagt en magisterexamen i internationell rätt och mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi. Hon är passionerad och starkt engagerad i försvaret av mänskliga rättigheter och jämställdhet. Eva arbetade som advokat i Spanien under några år och är starkt engagerad för att förebygga sexuellt våld mot barn med helhetsgrepp hos Skydda Barn rf.

Specialist

Marianne Mäenpää, psykologiemagister (Psy.M), är en konsultativ specialist hos Skydda Barn rf. Hon är specialiserad på olika frågor inom rättspsykologi, med särskilt fokus på brott mot barn och utredning av brott mot barn.

Rättpsykolog, psykolog

Noora Kuisma

Noora Kuisma arbetar som ekonomikonsult på Skydda Barnen rf. Noora är ekonom och har avlagt en masterexamen i dataanalys från Aalto Universitetet. Noora ansvarar för föreningens ekonomiförvaltning och rapportering.

Finanskonsult

Matilda Sandvik

-

Currently on leave

Vårt team

Vårt lilla men engagerade team har en märkvärdig expertis inom ett brett spektrum av ämnen.  

 

Bekanta dig med vårt team och hitta våra kontaktuppgifter nedan.

Verksamhetsledare, specialsakkunnig, psykoterapeut

Nina Vaaranen-Valkonen är en av Skydda Barn rf:s grundare och verksamhetsledare. Hon arbetar också som specialsakkunnig och psykoterapeut och har 20 års erfarenhet av att skydda barn från sexuellt våld.

Projektledare, juridisk specialist 

Anna Ovaska är Skydda Barn rf:s projektledare och juridisk specialist. Hon är specialiserad i internationell straffrätt och barns rättigheter.

Specialsakkunnig

Katariina Leivo är specialsakkunnig hos Skydda Barn rf. Hon har märkvärdig internationell erfarenhet av att arbeta i tidig utveckling samt vikten av anknytningsrelationer inom barndomen.

Forskningsledare, specialist

Tegan Insoll är Skydda Barn rf:s forskningsledare. Hon leder Skydda Barn rf:s forskningsteam, koordinerar ReDirection projektet och bedriver innovativ forskning om sexuella övergrepp mot barn på nätet.

Specialist

Valeriia Soloveva är specialist hos Skydda Barn rf. Hon bedriver forskning om förövare av sexuella övergrepp mot barn och analyserar data som samlats in direkt från användare av övergreppsmaterial på dark web.

Specialist

Eva har avlagt en magisterexamen i internationell rätt och mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi. Hon är passionerad och starkt engagerad i försvaret av mänskliga rättigheter och jämställdhet. Eva arbetade som advokat i Spanien under några år och är starkt engagerad för att förebygga sexuellt våld mot barn med helhetsgrepp hos Skydda Barn rf.

Marianne Mäenpää

Rättpsykolog, psykolog

Marianne Mäenpää, psykologiemagister (Psy.M), är en konsultativ specialist hos Skydda Barn rf. Hon är specialiserad på olika frågor inom rättspsykologi, med särskilt fokus på brott mot barn och utredning av brott mot barn.

Noora Kuisma

Finanskonsult

Noora Kuisma arbetar som ekonomikonsult på Skydda Barnen rf. Noora är ekonom och har avlagt en masterexamen i dataanalys från Aalto Universitetet. Noora ansvarar för föreningens ekonomiförvaltning och rapportering.

bottom of page