top of page

Utveckling av barns säkerhetskunskaper

Vi skapar möjligheter för barn att lära sig viktiga säkerhetskunskaper så de kan vara säkra i alla miljöer

Skydda Barn rf stärker barns säkerhetskunskaper så att barn kan vara säkra, även i digitala omgivningar.

Vi utvecklar läromedel och utbildningar för barn, ungdomar, föräldrar, vårdnadshavare och professionella som arbetar med barn för att förebygga sexuellt våld och stärka barns säkerhetskunskaper och känslomässiga kontroll. Alla våra material är baserade på den senaste forskningen inom branschen och annan information som vi samlat i vårt arbete.

Här är några resurser och material som vårt team har valt ut åt dig

Stop, Slow & Go läromedel

Kip- besättningen tar hand om bekymmer – Uppgiftshäfte

Vi övar att ta skärmbilder tillsammans! - Guide

Med hjälp av säkerhetskunskaper kan barn bättre möta olika situationer, känslor och innehåll både online och offline. Vi utvecklar även material och utbildningar som fokuserar på trauma och dess inverkan på familjer och erbjuder traumamedveten vård och stöd i återhämtningsprocessen.

Vi fokusera särskilt på att utveckla barns digitala säkerhetskunskaper så att barn kan vara säkra på sociala medieplattformar, när de spelar och i alla digitala omgivningar.

Det är viktigt att barn har möjlighet att lära sig dessa färdigheter i ett så tidigt skede som möjligt och därför riktar sig vårt material till de yngsta åldersgrupperna.

Projekt:

bottom of page