top of page

Stöd för överlevare och familjer

Vi stärker överlevares röster och stöder offer och deras familjer. 

Skydda Barn rf stöder överlevare av sexuella övergrepp i barndomen och familjer där barn har blivit utsatta för sexuellt våld

Vi är starkt av den åsikten att sexuellt våld mot barn är våld mot hela familjen. I våra stödgrupper stöder vi familjer och vårdnadshavare vars barn har blivit offer till sexualbrott. 

Varje barn som blivit utsatt för sexuella övergrepp har rätt att kunna återhämta sig utan rädsla att bilder eller videor som bevisar deras övergrepp delas online, möjligen förevigt. Vi deltar i nedtagandet av övergreppsmaterial från nätet som del av det internationella Project Arachnid nätverket.

Vi stöder överlevare som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen och förespråkar för deras rättigheter på nationell och internationell nivå. Vi lyfter fram deras röster och visdom som del av vårt påverkansarbete och har bildat "Vår röst" gruppen för överlevare av övergrepp i barndomen.

Projekt:

bottom of page