top of page

Integritetsmeddelande & dataskyddspolicy

Den här sidan innehåller information om insamling och behandling av dina personuppgifter i enlighet med och som krävs av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 2016/679.

1. Inledning

 

Dataskydd skyddar dina rättigheter då dina personuppgifter behandlas. Skydda Barn rf:s anställda, samarbetspartners och anhängare som är associerade med organisationens aktiviteter har rätt till skydd av sina personuppgifter i samband med föreningens verksamhet. Organisationen agerar enligt EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) samt andra goda dataskyddspraxis. Skydda Barn rf:s är engagerad i att skydda integriteten av personer som deltar i organisationens aktiviteter eller som använder sig av Skydda Barns rf:s innehåll. Med hjälp av våra goda dataskyddspraxis försäkrar vi att varje deltagares information förblir konfidentiell.

2. Dataskyddsansvarig

 

Suojellaan Lapsia ry/Skydda Barn rf

Sörnäsgatan 15 C,  5:e våningen, 00580 Helsingfors, Finland

Niina Vaaranen-Valkonen, organisationens verkställande direktör, är register- och dataskyddsansvarig

Kontaktuppgifter: +358 40747 8829 nina.vaaranen-vakonen@suojellaanlapsia.fi

Endast Skydda Barn rf:s anställda behandlar de insamlade personuppgifterna.

3. Ändamålen för den behandling som personuppgifterna är avsedda för och den rättsliga grunden för behandlingen

 

Skydda Barn rf samlar in personuppgifter för att organisera sina evenemang, vilket kräver att du uppger din e-postadress, förnamn och efternamn. Insamlingen av dessa personuppgifter baseras på den registrerades eget samtycke.

 

Skydda Barn rf samlar också in personuppgifter för sina prenumerationstjänster, baserat på den registrerades eget samtycke. Dessa prenumerationstjänster är Skydda Barn rf:s nyhetsbrev och prenumeration för pressmeddelanden. För att beställa pressmeddlanden krävs att du uppger följande personuppgifter: e-postadress. För att beställa nyhetsbrevet krävs det att du uppger följande personuppgifter: för- och efternamn, e-postadress. De personuppgifter som samlas in för nyhetsbrevet och prenumeration för pressmeddelanden lagras i databasen för det USA-baserade företaget Mailchimp i enlighet med de skyldigheter som fastställs av GDPR och amerikanska dataskyddslagar. Du kan hitta mer detaljerad information om Mailchimps dataskyddspraxis här. Personuppgifter som samlas in för andra ändamål lämnas inte ut till tredje parter.

Skydda Barn rf samlar också in personuppgifter genom konkaktformerna på sin websida, med syftet att kunna boka föreläsningar eller anmäla sig till Skydda Barn rf:s frivilligverksamhet, baserat på den registrerades samtycke. För att skicka en begäran om föreläsning krävs följande personuppgifter: namn, efternamn, e-postaddress. Den registrerade kan också ge följande personuppgifter: telefonnummer och arbetsgivare. För att ansöka att delta i Skydda Barn rf:s frivilligverksamhet krävs följande personuppgifter: namn, efternamn, e-postaddress, telefonnummer.

 

Skydda Barn rf samlar också in personuppgifter från deltagare i "Justice Initiative" projektet baserat på den registrerades samtycke. Följande personuppgifter krävs av deltagarna: för- och efternamn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress) samt i vissa fall bankkontonummer för återbetalning av projektrelaterade kostnader.

 

Skydda Barn rf samlar också in personuppgifter från deltagare i "Du Är Tillräckligt" stödsgrupperna baserat på den registrerades samtycke. Följande personuppgifter krävs av deltagarna: för- och efternamn, adress och kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer) samt aktuell anställningsstatus.

 

Skydda Barn rf samlar också in personuppgifter från deltagare i "Vår Röst" gruppen. Deltagarna bes lämna följande personuppgifter: namn, ålder och kontaktuppgifter (e-postadress) samt deras nuvarande anställningstatus.

Skydda Barn rf:s verksamhetsledare behandlar organisationens interna personuppgifter för organisationens dagliga verksamhet (inklusive följande funktioner: lönebetalning, redovisning och internredovisning, fakturering) och för att informera om framtida evenemang. Dessa åtgärder följer EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) och allmänna goda dataskyddspraxis. Skydda Barn rf följer skyldigheterna i den finska föreningslagen (503/1989) och EU:s Dataskyddsförordning (GDPR).

3.1 Cookies

 

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i relation till cookies i vår Cookies Policy.

4. Behandling av registrerade personuppgifter och under vilken period personuppgifter lagras

 

Skydda Barn rf följer dataskyddslagar och goda dataskyddspraxis vid behandling av personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter konfidentiellt och säkert. Vi behandlar och lagrar uppgifter endast så länge deras syfte är relevant, till exempel under en prenumeration eller deltagande i ett projekt. Prenumeranter på nyhetsbrevet och pressmeddelanden har rätt att avbryta sin prenumeration när som helst, varefter deras uppgifter raderas.

5. Den registrerades rättigheter

 

Den registrerade har rätt att begära av den dataskyddsansvarige tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter, eller att begränsa eller neka behandlingen av insamling av uppgifter. Dessa saker kan begäras från den dataskyddsansvarige. Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten om hen anser att dataskyddsförordningen har överträtts vid behandlingen av hens personuppgifter. I Finland är tillsynsmyndigheten Dataombudsmannens byrå.

Cookies Policy

Denna sida innehåller information om cookies som möjligen används på Skydda Barn rf:s webbplats. Denna Cookies Policy följer EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation (Direktiv 2002/58/EC) och EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679. Cookies-policyn uppdaterades senast den 12 juli 2022.


Syftet med att använda cookies är att förbättra våra tjänster, funktionaliteten på vår webbplats och vår marknadsföring.

Du hittar mer information om Skydda Barn rf:s insamling och behandling av personuppgifter i vår dataskyddsspolicy .

1. Vad är cookies?

 

En cookie är en liten textfil som en webbplats lagrar på din telefon, dator eller annan digital enhet när du besöker webbplatsen. Varje gång du besöker Skydda Barn rf:s webbplats kommer du att bli ombedd att acceptera eller neka cookies. Nödvändiga cookies, som är nödvändiga för att säkerställa funktionaliteten på vår webbplats, är aktiverade som standard. För mer information om hur du hanterar cookie-inställningar, se "3. Hantera cookie-inställningar".

Cookies varierar beroende på omfattningen och varaktigheten av deras användning.

  • Förstapartscookies är cookies som sätts av en specifik webbplats och som kan endast läsas av den webbplatsen. Webbplatsen kan även använda externa tjänster som sätter sina egna cookies, så kallade tredjepartscookies.

  • Till skillnad från sessionscookies är persistenta cookies cookies som lagras på din dator och som inte raderas automatiskt när webbsidan stängs.

2. Typer av cookies som kan användas på vår webbplats och deras syften

Skydda Barn rf använder huvudsakligen sessionsspecifika ​​förstapartscookies. Däremot använder vi Google Analytics som en form av analytisk cookie för aggregerad, anonymiserad webbplatsanalys. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter. De cookies som används eller som möjligen kan användas på vår webbplats listas nedan. Mer detaljerad information om cookies som används på denna Wix-webbplats och deras tekniska egenskaper finns på https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site .

2.1 Nödvändiga cookies
Vi använder nödvändiga cookies för att säkerställa funktionaliteten på vår webbplats, t.ex. dess säkerhet. Nödvändiga cookies kan inte stängas av.

2.2 Marknadsföringscookies
Vi kan möjligen använda marknadsföringscookies för att spåra marknadsföringseffektivitet och för att erbjuda personaliserade reklamer.

2.3 Funktionella cookies
Vi kan möjligen använda funktionella cookies som möjliggör användning av webbplatsen i enlighet med de val som användaren gjort, till exempel språkinställningar. Funktionella cookies gör det möjligt att säkerställa en mer personlig användarupplevelse på webbplatsen och ta bort behovet av t.ex. att ange samma information upprepade gånger när du besöker webbplatsen.

2.4 Analytiska cookies
Vi använder analytiska cookies med vilka vi kan samla in anonymiserad information för statistiska ändamål om hur besökare använder vår webbplats och för att upptäcka eventuella fel i webbplatsen. Sådana cookies innehåller inga personuppgifter och används för att förbättra användarupplevelsen, till exempel för att förstå vilka sidor som fungerar bra och är populära.

3. Hantera cookie-inställningar

Du blir automatiskt ombedd att acceptera eller neka alla cookies utom nödvändiga cookies när du besöker Skydda Barn rf:s webbplats. Du kan också välja vilka cookies som ska accepteras eller nekas. Observera att vår webbplats kanske inte fungerar korrekt om du inaktiverar alla cookies.

Om du vill vidare hantera eller korrigera dina cookie-inställningar, möjliggör de flesta webbtjänsterna detta genom sina egna inställningar. Du kan hitta mer information om att aktivera eller ta bort cookies när som helst från din webbtjänstleverantör, t.ex.

Safari

Microsoft Edge

Google Chrome

Mozilla Firefox

4. Ytterligare information

Om du har några frågor eller funderingar kring insamlingen och behandlingen av dina uppgifter eller Skydda Barn rf:s användning av cookies på denna webbplats, vänligen kontakta Skydda Barn rf:s dataskyddsansvarige, verksamhetsledare Nina Vaaranen-Valkonen.
Kontaktuppgifter: +358 40747 8829 nina.vaaranen-vakonen@suojellaanlapsia.fi

En bra resurs för att lära dig mer om cookies och hur de fungerar är webbplatsen All about Cookies

bottom of page