top of page

Utbildningar för professionella

Utbildning för professionella som arbetar med barn och experter i branschen för barnskydd

Skydda Barn rf erbjuder fortbildningar samt konsultverksamhet för att skydda barn inom alla omgivningar.

Vi utbildar professionella som arbetar med barn, myndigheter, lärare och föräldrar.

 Därutöver utbildar vi också professionella för att stöda välmående i arbetslivet samt för att förebygga trauma och sekundär traumatisering.

bottom of page