top of page

2022

Vi grundade "Vår Röst/Our Voice" gruppen för personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen.

juni 2022

Tidslinje

Skydda Barn rf grundades år 2019 i Helsingfors, Finland, som en specialiserad icke-statlig, ideell organisation med primärt fokus på att förebygga sexualbrott mot barn.  

 

Sedan dess har vårt team vuxit och vi har anslutit oss till det internationella samfundet av organisationer som kämpar för att skydda barn runt om i världen.  

 

Läs mer om de viktigaste händelserna i vår organisations historia

 
 

Anslöt sig till Justice Initiative- rättsinitiativet

Skydda Barn rf, tillsammans med andra likasinnade grupper som representerar överlevare från hela Europa, påbörjade ett omfattande "Justice Initiative" rättsinitiativ, med uppdraget att återställa rättvisa för offer av övergrepp och våld runtom Europa. Skydda Barn rf leder initiativets arbete i norden.

oktober 2021

2021

Utvald Child10 pristagare

Skydda Barn rf belönades för sitt märkvärdiga bidrag till arbetet mot sexuella övergrepp och exploatering av barn. Child10 arbetar för en värld fri från kommersiell sexuell exploatering av barn.

februari 2022

2020

Tryggt i Digitaltrafiken- projekt

Skydda Barn fick finansiering från Google.org för Tryggt i Digitaltrafiken projektet. I projektet främjar Skydda Barn barns digitala säkerhetskunskaper och utvecklar material och utbildning för föräldrar och professionella som arbetar med barn.

Januari 2021 - juni 2022

ReDirection-projekt

Skydda Barn rf fick finansiering från End Violence Against Children för ReDirection projektet. I ReDirection-projektet har det framförts ny fforskning om brott av sexuellt våld mot barn på nätet och utvecklats ReDirection självhjälpsprogrammet för personer som använder övergreppsmaterial (CSAM dvs. child sexual abuse material).

September 2020 - September 2022

2019

Organisationen grundas

Protect Children är en ideell, icke-statlig organisation som grundades med det primära målet att inget barn skulle utsättas för sexuella trakasserier, grooming eller någon form av sexuellt våld.

december 2019

Anslöt sig till WeProtect Global Alliance

WeProtect är en global rörelse av över 200 organisationer från regeringar, den privata sektorn och civilsamhället som arbetar tillsammans för att förebygga sexuella övergrepp mot barn online.

mars 2022

Skydda Barn rf arbetar i det internationella Project Arachnid nätverket, som främjar och påskyndar nedtagandet av övergreppsmaterial från nätet. 

2020

Skydda Barn rf:s stödgrupper för föräldrar och vårdnadshavare vars barn har blivit utsatt för sexualbrott. Målet med Du är Tillräckligt- verksamheten är stärka föräldrars och vårdnadshavares förmåga att stöda barnet under långa straffprocesser. 

maj 2021

bottom of page