top of page

Materialbank

Vi producerar resurser och material för familjer, ungdomar och professionella som arbetar med barn för att lära ut digitala säkerhetskunskaper, känsloregleringsförmåga och andra viktiga färdigheter för att hålla barn säkra i deras dagliga liv.

Alla våra resurser produceras av vårt team av experter inom utvecklingspsykologi, psykoterapi, mänskliga rättigheter, barns rättigheter och straffrätt.

Bekanta dig med alla våra material och resurser nedan.

Vilket typ av material letar du efter?

Är du osäker på var du ska börja?

Här är några av våra favoritmaterial.

Kip- besättningen tar hand om bekymmer

Uppgiftshäftet för barn i åldern 4-9- årsom hjälper barn att tänka på och behandla sina egna bekymmersamma känslor eller rädslor.

Starka känslor kommer och går -barnbok

Den här berättelsen lär barnen om att frysa, flyga och slåss och hjälper dem att lära sig några grundläggande självreglerande färdigheter.

The Kip Crew Memo 3-in-1 Stop, Slow & Go -spel

Spelet som baserar sig på välbekanta minnesspel stöder utvecklingen av barns social-emotionella färdigheter som att lära sig att namnge känslor och öva känsloregleringsförmågor.

bottom of page