top of page
  • Protect Children

Material för ukrainska barn och barnfamiljer

Uppdaterat: 25 juli 2022

MATERIAL

Kriget i Ukraina inverkar på miljontals barns och barnfamiljers liv. Det är viktigt att erbjuda barn konkreta sätt att behandla sina bekymmer, att stöda dem i deras känsloreglering, och att öka deras säkerhetskänsla.

Skydda Barn rf har utvecklat material för att stöda ukrainska barn och barnfamiljer, inklusive ett minnesspel, ett uppgiftshäfte samt en guide för föräldrar för hur man kan hjälpa barn behandla bekymmer. Materialen kan användas både hemma och i skolor/inom småbarndspedagogiken.2022 Skydda Barn rf, Fun Academy Oy och Tactic Games Oy Spelet som baserar sig på bekanta minnesspel passar utmärkt för att öva hur man uttrycker känslor och för att öva känsloreglerande färdigheter. Spelet hjälper också att diskutera de känslor som orsakas av traumatiska händelser, såsom krig, och att behandla barns känslor.
Kip- besättningen tar hand om bekymmer- Uppgiftshäfte

2022 Skydda Barn rf. och Fun Academy Oy

Detta uppgiftshäfte är planerat för barn i 4-9- års åldern. Den kan läsas tillsammans med en vuxen eller ensam. Berättelsen och uppgifterna ger barnet möjlighet till att fundera på och behandla sina känslor.
Observera, lyssna, diskutera - Anvisning

2022 Skydda Barn rf

Nyheter om vad som pågår i världen kan vara skrämmande för barn. Även småbarn kan påverkas av vad de hör i nyheterna och kan känna då vuxna är bekymrade.Observera, lyssna, diskutera– anvisningen erbjuder vuxna tips för hur man kan behandla barns bekymmer och starka känslor. De vuxnas huvudsakliga mål är att stärka barnets säkerhetskänsla genom öppna diskussioner och genom att vara närvarande.

Anvisningen finns på svenska, engelska, ukrainska, finska och ryska.


 

Comments


bottom of page