top of page

Stop, Slow & Go

Materialpaket för digitala säkerhetskunskaper

Stop, Slow & Go - Tips från lärare till lärare

Stop, Slow & Go är ett materialpaket som lär barn digitala säkerhetskunskaper och som ger tydliga instruktioner för hur du kan behandla teman gällande barns säkerhet i digitala omgivningar med din klass eller grupp.

Det är viktigt för barn att öva hur man ska göra då man i digitaltrafiken möter innehåll eller situationer som är förbjudna, skrämmande eller förvirrande (STOP), nya och tankeväckande (SLOW) eller bekanta och tillåtna (GO).

Materialpaketet har anpassats från målen som framkommer i Finlands nationella läroplaner.

Huvudpaketet

Tilläggsmaterial

bottom of page