top of page
  • Protect Children

Tryggt i Digitaltrafiken "Bra att veta"- videoserien

Uppdaterat: 21 juli 2022

VIDEO SERIE


"Bra att veta"- videoserien


"Bra att veta"- videoserien har producerats som del av vårt Tryggt i Digitaltrafiken- projekt. I seriens avsnitt intervjuar vi våra samarbetspartners specialister och andra specialister i branschen och diskuterar om barns digitala säkerhetskunskaper. I avsnitten hör vi och lär vi oss tips om barns digitala säkerhetskunskaper från olika specialisters synpunkter. Alla seriens 10 avsnitt är samlade på denna sida. Obs! Alla avsnitt har svensk eller engelsk text tillgänglig.I det första avsnittet hör vi från Skydda Barn rf:s verksamhetsledare, specialsakkunniga, psykoterapeut Nina Vaaranen-Valkonen, om digitala säkerhetskunskaper och hur man kan tala om dem med barn.

I det andra avsnittet hör vi från Skydda Barn rf:s verksamhetsledare, specialsakkunniga, psykoterapeut Nina Vaaranen-Valkonen, om skadligt innehåll för barn på nätet och hur man ska agera ifall barnet utsätts för skadligt innehåll.


I det tredje avsnittet har vi Janne Vepsäläinen, online-hjälpare hos vår Tryggt i #Digitaltrafiken samarbetspartner Zoturi, som gäst. Med Janne diskuterar vi om digitala säkerhetskunskaper och bland annat om hur man kan få unga och bli intresserade av dem.

I fjärde avsnittet har Anna som gäst senior rådgivare Julie Crutchley från ECPAT Norge. Tillsammans diskuterar de om ECPAT Norges nuvarande projekt och Julie ger tips för hur man kan bättre engagera barn i inlärningen av digitala säkerhetskunskaper.


I femte avsnittet har Anna som gäst ICT- pedagogen Simo Marttinen från Regionförvaltningsverket. De diskuterar om Regionförvaltningsverkets arbete i att förbättra barns säkerhet på nätet samt vikten av digitala säkerhetskunskaper från en ICT-pedagogs perspektiv.

I seriens sjätte avsnitt berättar vår samarbetspartner DNA:s kommunikations- och ansvarschef Vilhelmiina Wahlbeck om forskningsresultat som de precis publicerat gällande barns och ungas bruk av digitala enheter. Hon ger också tips för hur man kan använda sig av dessa enheter på ett tryggt sätt.


I det sjunde avsnittet har Anna som gäst seniorrådgivare samt ledare Olivia Lind Haldorsson från Östersjöstaternas råds (CBSS) Children at Risk avdelning. Tillsammans diskuterar de om barns digitala säkerhet samt hur detta framkommer i CBSS arbete.

I det åttonde avsnittet intervjuar vi Antti Lähtevänoja, chef för undervisning hos ZOAN. Antti berättar om vad virtuella omgivningar är, och om vikten av barns digitala säkerhetskunskaper inom dessa omgivningar. Han ger också konkreta tips för hur man kan använda dem på ett säkert sätt. (text endast på engelska)


I det nionde avsnittet har vi som gäst äldre konstapel Michela Söderström från vår samarbetspartner Finlands polis. Vi pratar om varför barns och ungas digitala säkerhetskunskaper är så viktiga, från polisens perspektiv, samt hur vi kan förebygga att barn och unga faller offer till brott, men också hur vi kan förebygga att de själva gör sig skyldiga.

I seriens tioende avsnitt har vi som gäst vår samarbetspartner Fun Academy:s VD Sanna Lukander. Tillsammans pratar vi om hur man kan göra det roligt och inspirerande att lära digitala säkerhetskunskaper.

Comments


bottom of page