top of page
  • Protect Children

Tryggt i #Digitaltrafiken - Minneslista för ungdomars vårdnadshavare

Uppdaterat: 25 okt. 2022

GUIDE
1. Var närvarande i den ungas digitala vardagen. Fråga dagligen vad de har gjort i digitala omgivningen. Det är viktigare att vara medveten om vad de gör, var och med vem, än att endast begränsa skärmtiden.

2. Offentliga profiler: Diskutera tillsammans om hens offentliga profiler och upplägg. En utomstående person ska inte kunna gissa att profilen tillhör ett barn på basen av deras bild.

3. Skärmbild– Diskutera på förhand och vägled den unga att ta skärmbilder av alla taskiga eller förvirrande situationer på nätet. Betona att det aldrig är deras fel ifall de möter sådana situationer.

4. Åldersbegräsningar – Diskutera om olika applikationers och spels åldersbegränsningar och förklara för den unga deras betydelse och vikt.

5. Regelbundna pauser från digitala enheter – Kom tillsammans överens om när hela familjen lägger ner digitala enheterna för en paus (t.ex. då man äter)

6. Unga lär sig från exempel – Be alltid om lov före du tar eller delar bilder på den unga .

Comments


bottom of page