top of page

Valeriia Soloveva

Specialist

  • LinkedIn

Publikationer

Valeriia Soloveva är specialist hos Skydda Barn rf.

 

Valeriia har avlagt en magisterexamen i samhällsvetenskaplig forskning. Hon är särskilt intresserad av att utforska samarbetsmöjligheter mellan barnrättsorganisationer och sociala medieplattformar för att implementera lämpliga regler för att hålla barn säkra och få slut på sexuella övergrepp mot barn online.

 

Hos Skydda Barn rf bedriver Valeriia förövarfokuserad forskning och analyserar data som samlats in direkt från användare av övergreppsmaterial på dark web. Hon undersöker i synnerhet CSAM- användares motivation till att söka hjälp och de tekniska vägar som leder dem till dark web.

bottom of page