top of page

Projekt 2KNOW

Knowledge to Prevent (2KNOW)

Projekt 2KNOW syftar till att stödja och förbättra nationell och internationell datainsamling på våld mot barn genom att utveckla en hållbar och replikerbar datainsamlingsmetod som är lämpad för att samla information om sexuellt våld mot barn på nätet.

Skydda Barn rf leder ett nytt innovativt EU-finansierat projekt vars syfte är att förebygga sexuellt våld mot barn på nätet.

Den Helsingforsbaserade barnskyddsorganisationen Skydda Barn rf, Protect Children, startar det tvååriga EU-kommissionsfinansierade projektet Knowledge to Prevent (2KNOW) - Protecting Children from Online Crimes of Sexual Violence, tillsammans med Östersjöstaternas råd och Östra Finlands universitet

 

Projekt 2KNOWs mål är att förbättra datainsamlingen om våld mot barn och att erbjuda en skalbar stödgruppsmodell för föräldrar vars barn har blivit utsatt för sexuella övergrepp. 

Projekt 2KNOW syftar till att stödja och förbättra nationell och internationell datainsamling om våld mot barn genom att utveckla en hållbar och replikerbar datainsamlingsmetod som är lämpad för att samla information om sexuellt våld mot barn på nätet. 

 

Genom projektet kommer det att samlas data direkt från anonyma förövare som söker efter övergreppsmaterial på dark net och på öppna webben. Detta ger oss en bättre uppfattning över mönster, egenskaper och trender av dagens onlinebrott på sexuellt våld mot barn. 

För att förbättra EU-omfattande datainsamling om sexuellt våld mot barn online
"Supporting the Supporters": Projekt 2KNOW kommer att stärka stödet till föräldrar och familjer vars barn har blivit utsatta för sexuellt våld online inom EU. 

Resultaten av 2KNOW-forskningen kommer att översättas till direkt förebyggande åtgärder för att skydda barn från skada genom att utveckla en stödguide för föräldrar om digitala säkerhetskunskaper för barn och en guide för föräldrar vars barn har blivit utsatt för sexuellt våld på nätet. 

 

Projekt 2KNOW kommer även att producera en modell för föräldrar som är i behov av stödgrupper för att ge praktiskt och psykoedukativt stöd till föräldrar, vårdare och familjer - vilket i sin tur tillhandahåller essentiell stöd till barn som blivit utsatta, så att vi kan skydda dem från ytterligare övergrepp. 

 

Projektet kommer även att samla in värdefull information om barnoffer och deras familjers erfarenheter för att utvidga förståelsen av sexuellt våld mot barn på nätet. 

Senaste 2KNOW nyheter

Senaste 2KNOW-publikationer

Finansiering

Projekt 2KNOW finansieras av Europeiska kommissionens program för medborgare, jämställdhet, rättigheter och värderingar (CERV) under utlysningen 2022 för att förebygga och bekämpa könsbaserat våld och våld mot barn (CERV-2022-DAPHNE). 

bottom of page