top of page

2PS: Prevent and Protect Through Support

​EU finansierat initiativ för att hjälpa förebygga sexuella övergrepp och sexuell exploatering av barn

EU finansierat initiativ för att hjälpa förebygga sexuella övergrepp och sexuell exploatering av barn 

Skydda Barn rf deltar i det EU-finansierade initiativet Prevent & Protect Through Support (2PS) som startade i oktober 2022. 2PS är ett 3-årigt projekt som syftar till att hjälpa att förebygga sexuella övergrepp och exploatering av barn (CSAE) genom att informera och utbilda individer med ett sexuellt intresse för barn om de stödtjänster och rehabiliteringsalternativ de har. Genom att vända oss direkt till sådana individer hoppas vi kunna positivt påverka minskningen av brottsoffer genom att förhindra att brotten inträffar. 

Under de 3 åren kommer 2PS konsortiet att arbeta med en mängd olika viktiga ämnen och åtgärder för att hjälpa till att ta itu med de växande problemen med sexuella övergrepp mot barn och exploatering av barn (CSAE), särskilt i onlinemiljön (OCSAE). 

2PS samordnas av den Polska Plattformen för Inrikes Säkerhet – en erfaren icke-statlig organisation som arbetar inom säkerhetsforskningsområdet i Europa. För mer information om 2PS projektets partners, besök EU:s CORDIS-webbplats. Projektteamet består av specialister som spänner över flera kompetensområden – tillsammans består detta av 20 formella partners från 14 länder. Teamet inkluderar nationella hjälplinjer, universitet, polikliniker, psykologer och sexologer, poliser, teknologipartners, icke-statliga organisationer och juridiska experter. Teamet strävar mot positiv förändring och vi är dedikerade till att genomföra åtgärder som kan och kommer att skydda barn.   

Senaste 2PS-nyheter

Senaste 2PS-publikationer

Inga inlägg har publicerats på det här språket ännu
När inlägg har publicerats hittar du dem här.
bottom of page