top of page

Primary Prevention to Protect Children

Projektet tar fram forskningsbaserade rekommendationer för teknologiindustrin för att förhindra brott relaterade till övergreppsmaterial (CSAM) 

Projektet är uppbyggt kring forskning om hjälpsökande motivationer hos CSAM-användare och vägarna som de följer till anonyma, krypterade plattformar. Projektet avser att öka användningen av interventionsresurser och ge tillgång till dem för teknologiföretag för att förebygga ytterligare brott mot barn. 

‘Primary Prevention to Protect Children: Offender-focused prevention of online sexual violence against children’ 

Projektet är uppbyggt kring forskning om hjälpsökande motivationer hos CSAM-användare och vägarna som de följer till anonyma, krypterade plattformar. Projektet avser att öka användningen av interventionsresurser och ge tillgång till dem för teknologiföretag för att förebygga ytterligare brott mot barn. 

Projektet syftar till att skydda barn genom primärprevention – att stoppa brottet från att överhuvudtaget inträffa. Resultaten kommer att uppfylla behovet av en evidensbas för teknologiplattformar för att underlätta hjälpsökande beteende hos CSAM-användare och erbjuda handlingsbara, forskningsbaserade rekommendationer om hur man kan förhindra att CSAM-användare eskalerar sitt skadliga och/eller olagliga beteende. 

Skydda Barn kommer att undersöka en skillnad mellan användare av övergreppsmaterial baserat på deras motivation att söka hjälp för att definiera faktorer som påverkar viljan att söka hjälp för olagligt och/eller skadligt beteende. Informationen kommer att samlas in direkt från anonyma CSAM-användare genom de befintliga ReDirection-undersökningarna och ReDirection självhjälpsprogrammet. 

Förbättra hjälpsökande beteenden hos online-förövare som använder övergreppsmaterial 
Förstå vägarna som användare av övergreppsmaterial följer till den mörka webben 

Projektet utforskar vägar som CSAM-användare följer för att gå från öppna webbplattformar till att söka efter övergreppsmaterial på den mörka webben: var de först stötte på materialet, varför de bytte till den mörka webben och hur de lärde sig om det. Uppgifterna samlas in via anonyma enkäter av CSAM-användare på den mörka webben. 

“Om vi vill att teknologiindustrin kan förebygga sexualbrott mot barn på nätet måste vi ständigt erbjuda dem ny, evidensbaserad forskning. Information och samarbete är nyckeln för att hålla barn trygga på nätet” 
Nina Vaaranen-Valkonen, Verksamhetsledare

Senaste nyheter

Senaste 2KNOW-publikationer

Finansiering

Projektet finansieras av Tech Coalition #SafeOnline Research Fund. End Violence Safe Online initiativet, i nära samarbete med finansieringsmottagare och partners, leder globala ansträngningar för att göra internet säkert för barn genom att investera för påverkan i program som fungerar och generera bevis för att informera förespråkande och kollektiva åtgärder.    

bottom of page