top of page

Justice Initiative

Stärkandet av överlevares rättigheter i Europa.

Det europeiska Justice Initiative- initiativet syftar till att återställa rättvisa och stärka rättigheter för offer för övergrepp och misshandel i barndomen i hela Europa och att stärka skyddet av barn för framtida generationer.

Skydda Barn rf leder det europeiska Justice Initiative -initiativets arbete i Norden, och lyfter fram på internationell nivå rösterna och visdomen av personer som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

"Syftet är att bryta tystnaden och lyfta fram sanningen om våld och sexuellt våld mot barn och de allvarliga kränkningarna av barns rättigheter."

Nina Vaaranen-Valkonen

Verksamhetsledare, specialsakkunnig, Skydda Barn rf

Hösten 2021 lanserade grupper som representerar överlevare över hela Europa det storskaliga "Justice Initiative" initiativet som för första gången på ett heltäckande sätt tar upp tidigare övergrepp mot barn och sexuellt våld som tagit plats i hela Europa.

 

Initiativet stöds av offergrupper, forskare och icke-statliga organisationer över hela Europa, som går samman för att stärka barnskyddsåtgärder samt förverkligandet av barns och offers rättigheter i Europa.

Justice Initiative project image.jpg

"Genom att ta itu med det förflutna kan vi stärka både skyddet av barn och förverkligandet av rättigheterna för barn och offer i Europa nu och i framtiden."

Senaste Justice Initiative nyheter

1
2

Nyaste Justice Initiative publikationer

541 401 EU medborgare signerade ett upprop för att stödja starkare åtgärder för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn och för att bättre stödja överlevare

Den 6.12 gav representanter från Justice Initiative uppropet till den Europeiska unionen, för att kräva starkare åtgärder för att skydda barn från sexuella övergrepp.

 

De mer än 540 000 underskrifterna överlämnades vid ett evenemang i Europaparlamentet i närvaro av europarlamentarikerna Hilde Vautmans och Catharina Rinzema, EU-kommissionären för inrikesfrågor Ylva Johansson och den spanska inrikesministern Fernando Grande-Marlaska.

Justice Initiative project image.jpg

Hör överlevare dela deras erfarenheter

bottom of page