top of page
  • Protect Children

Yhdessä kohti turvallisempaa digiympäristöä – Suojellaan Lapsia ry lanseerasi sosiaalisen median turvataitoja kehittävän oppitunnin ja koulutti yhdessä Lahden kanssa kaupungin kaikki 7.–9. luokkalaise

Päivitetty: 10. huhtik.

LEHDISTÖTIEDOTE Helsinki, Suomi – 2.04.2024


Suojellaan Lapsia ry:n uusi innovatiivinen #MyFriendToo -verkkosivuun perustuva oppituntikonsepti edesauttaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten esiintuloa ja ilmoittamista. Yhteistyöprojekti toteutettiin yhdessä Lahden kaupungin kanssa ja kaikki Lahden 7.–9. luokkalaiset saivat oppitunnin käytyään digiturvallisuutta tukevaa tietoa, oppeja ja hyviä käytäntöjä.


Arviolta vain 12 prosenttia lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tulee viranomaisten tietoon. Lapsiin ja nuoriin kohdistuva häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta ovatkin piilorikollisuutta, sillä vain harvat teot tulevat aikuisten tai viranomaisten tietoon. Piilorikollisuudessa ei useinkaan ole kyse ilmoituskanavien tai auttavien palveluiden puutteesta vaan siitä, että tutkimuksen mukaan lapset ja nuoret eivät kerro kokemastaan aikuisille vaan ensisijaisesti ystävilleen.  


MyFriendToo -oppitunnin tavoitteena on tarjota nuorille selkeää tietoa ja ohjeistusta tilanteessa, jossa he saavat tietää ystävänsä joutuneen seksuaalisen häirinnän, houkuttelun tai muun seksuaaliväkivallan uhriksi. Lisäksi oppitunnin sisältö vahvistaa nuorten turvataitoja sosiaalisen median käytössä sekä tietoisuutta Suomen seksuaalirikoslainsäädännöstä. 

“Oppitunti perustuu #MyFriendToo-sivustoon ja tarjoaa monipuolisen oppimiskokemuksen nuorille. Opettajia tuetaan aiheen käsittelyyn ennakkomateriaalin avulla ja opiskelijoita osallistetaan interaktiivisin tehtävin”, kertoo Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija ja psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen. 


Yhteistyötä lasten ja nuorten digiturvallisuuden parantamiseksi  


Lahden kaupunki järjesti helmikuussa kaikille peruskoululaisille Suojellaan Lapsia ry:n kehittämän ja tuottaman #MyFriendToo -oppitunnin vastaamaan kansallisen tutkimustiedon kautta esiin nousseita ongelmia nuorten haluttomuudesta ilmoittaa seksuaalirikoksista ja toisaalta nuorten kokeman verkkovälitteisen seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan yleistymisestä. Kouluterveyskyselyn (2023) mukaan 8.–9.-luokkalaisista miltei 30 prosenttia oli kokenut seksuaalista häirintää. Häirintä oli tapahtunut useimmiten teknologiavälitteisesti puhelimen tai internetin välityksellä ja oli yleisempää tyttöjen kokemana.  


“MyFriendToo -oppitunti lisää ja vahvistaa lasten ja nuorten tietoa sekä ymmärrystä kertomisen tärkeästä merkityksestä niin uhrin toipumiseen kuin häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi oppitunti tarjoaa nuorille konkreettisia työkaluja häirinnän tunnistamiseen ja kannustaa heitä tukemaan ystäviä kertomaan kokemuksistaan turvalliselle aikuiselle”, painottaa Suojellaan Lapsia ry:n erityisasiantuntija Katariina Leivo


Verkkovälitteisissä lapsiin ja nuoriin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa yksikin viranomaiselle tehty rikosilmoitus voi johtaa poliisin laadukkaan esitutkinnan avulla kymmenien ja jopa satojen lapsiin ja nuoriin kohdistuneiden seksuaalirikosten tutkintaan ja syyllisten kiinniottamiseen.  

 

Yhteystiedot:


Nina Vaaranen-Valkonen  

Toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti  

+358 40 747 8829


Katariina Leivo 

Erityisasiantuntija 

+358 40 081 8030

Comentarios


bottom of page