top of page

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä tietosuoja- ja rekisteriseloste sisältää Euroopan Parlamentin ja neuvoston tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) velvoittamat selvitykset, sekä tietoja henkilötietojen käsittelytoimista. Sivu on viimeksi päivitetty 31.01.2024. 

1. Johdanto

 

Suojellaan Lapsia ry on sitoutunut suojaamaan toimintaansa osallistuvien ja Suojellaan Lapsia ry:n sisältöjä käyttävien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR), tietosuojalakeja ja muita hyviä tietosuojakäytäntöjä. Suojellaan Lapsia ry:n työntekijöillä ja muutoin yhdistyksen toimintaan yhteydessä olevilla henkilöillä, edustajilla ja seuraajilla on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä noudattamalla varmistetaan tiedon säilyminen luottamuksellisena. 

2. Rekisterinpitäjä & tietoturvavastaava, henkilötietojen käsittelijät 

Suojellaan Lapsia ry 

Sörnäistenkatu 15 C, 5. kerros, 00580 Helsinki, Finland 

Rekisterinpitäjän edustajana toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen, joka toimii myös yhdistyksen tietoturvavastaavana, yhteystiedot: 

+358 40747 8829 

nina.vaaranen-valkonen@suojellaanlapsia.fi 

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan Suojellaan Lapsia ry:n työntekijät. 

3. Rekisteröityjen henkilötietojen käyttötarkoitus ja lailliset perusteet, tietojen luovutukset 

Suojellaan Lapsia ry kerää henkilötietoja tapahtumien järjestämisen yhteydessä. Ilmoittautuminen Suojellaan Lapsia ry:n järjestämään tapahtumaan edellyttää seuraavien henkilötietojen luovuttamista: sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi. Näiden henkilötietojen kerääminen perustuu henkilön omaan suostumukseen. 

Suojellaan Lapsia ry kerää henkilötietoja myös uutiskirjeen sekä lehdistötiedotteiden tilaajilta, perustuen henkilön omaan suostumukseen. Uutiskirjeen tilaaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen luovuttamista: etu-ja sukunimi, sähköpostiosoite. Lehdistötiedotteiden tilaaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen luovuttamista: sähköpostiosoite. Uutiskirjeen ja lehdistötiedotteiden tilaajilta kerätyt henkilötiedot säilytetään Yhdysvalloissa toimivan MailChimp -yhtiön järjestelmässä, jossa ne säilytetään EU:n tietosuoja-asetuksen sekä Yhdysvaltojen tietolainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tarkemmat tiedot MailChimp-yhtiön tietoturvakäytännöistä ovat luettavissa täältä

Suojellaan Lapsia ry kerää myös henkilötietoja yhdistyksen verkkosivujen yhteystietolomakkeen kautta, jonka tarkoituksena on koulutustilaisuuden varaaminen sekä vapaaehtoistoimintaan hakeminen, perustuen henkilön omaan suostumukseen. Tarjouspyynnön lähettäminen edellyttää seuraavien henkilötietojen luovuttamista: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite. Tarjouspyynnön lähettäjä voi halutessaan myös luovuttaa seuraavat henkilötiedot: puhelinnumero, työnantaja.  Vapaaehtoistoimintaan hakeminen edellyttää seuraavien henkilötietojen luovuttamista: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Suojellaan Lapsia ry kerää henkilötietoja “Sinä riität” vertaistukiryhmän osallistujilta. Vertaistukiryhmään osallistuvilta henkilöiltä edellytetään seuraavien henkilötietojen luovuttamista: etu-ja sukunimi, osoitetiedot, yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite), sekä tämänhetkinen työelämästatus. 

Suojellaan Lapsia ry kerää henkilötietoja myös ”Justice Initiative” hankkeen osallistujilta. Hankkeeseen osallistuvilta henkilöiltä edellytetään seuraavien henkilötietojen luovuttamista: etu-ja sukunimi, osoitetiedot, yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite), sekä joiltakin osallistujilta tilinumero, hankkeeseen liittyvien kustannuksien korvaamiseksi. 

Suojellaan Lapsia ry kerää henkilötietoja myös ”Meidän Äänemme” kokemusasiantuntijaryhmän osallistujilta. Kokemusasiantuntijaryhmään ilmoittautuvilta henkilöiltä pyydetään seuraavien henkilötietojen luovuttamista: nimi, ikä, sähköpostiosoite sekä tämänhetkinen työelämästatus. 

3.1 Evästeet

 

Sivustomme käyttää evästeitä. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä evästeiden käytön yhteydessä löydät evästeselosteestamme.  

4. Rekisteröityjen henkilötietojen käsittely- ja säilyttämisaika 


Suojellaan Lapsia ry noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti ja turvallisesti. Käsittelemme ja säilytämme kerättyjä henkilötietoja ainoastaan niiden käyttötarkoituksen ajan jatkuessa, kuten projektiin osallistumisen keston ajan. Uutiskirjeen ja lehdistötiedotteiden tilaajalla on oikeus keskeyttää tilaus, jolloin tilaajan henkilötiedot myös poistetaan. “Sinä riität” vertaistukiryhmän jäsenten henkilötiedot poistetaan välittömästi ryhmän päätyttyä, tai jäsenen poistuttua ryhmästä.”Justice Initiative” hankkeen osallistujien henkilötiedot poistetaan heti hankkeen päätyttyä, tai osallistujan päättäessä lopettaa osallistumisensa hankkeeseen. Myös ”Meidän Äänemme” kokemusasiantuntijaryhmän jäsenten henkilötiedot poistetaan kokemusasiantuntijaryhmän päätyttyä tai jäsenen poistuttua ryhmästä. 

5. Rekisteröidyn henkilön oikeudet 

Tietoja luovuttaneella henkilöllä on oikeus pyynnöstään saada tieto hänen tallennetuista tiedoistansa, oikeus niiden oikaisuun, sekä rajoittaa tietojen käsittelyä sekä kieltää tietojen käsittely ja vaatia niiden poistamista. Näitä asioita voi tarvittaessa pyytää yhdistyksen rekisteripitäjän edustajalta ja tietoturvavastaavalta. Tietoja luovuttaneella henkilöllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta. Suomessa valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto. 

Evästeseloste

Tältä sivulta löydät tietoa evästeistä joita mahdollisesti käytetään Suojellaan Lapsia ry:n sivustolla. Tämä evästekäytäntö on EU:n sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin (Direktiivi 2002/58/EY) ja EU:n GDPR:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen. Evästeseloste päivitettiin viimeksi 29.02.2024.


Evästeiden käytön tarkoituksena on parantaa palveluamme, verkkosivujemme toimivuutta ja markkinointiamme.

Löydät lisätietoa Suojellaan Lapsia ry:n henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä tietosuojakäytännöstämme.

1. Mitä evästeet ovat?

 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jonka verkkosivusto tallentaa puhelimeesi, tietokoneellesi tai muulle digitaaliselle laitteelle, kun vierailet sivustolla. Joka kerta kun vierailet Suojellaan Lapsia ry:n -sivustolla, sinua pyydetään hyväksymään tai kieltäytymään evästeiden käytöstä. Välttämättömät evästeet, jotka ovat välttämättömiä verkkosivustomme toimivuuden varmistamiseksi, ovat oletusarvoisesti käytössä. Löydät lisätietoja evästeasetusten hallinnasta kohdasta "3. Evästeasetusten hallinta".

Evästeet vaihtelevat toimintansa laajuuden ja keston mukaan.

  • Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat tietyn verkkosivuston asettamia evästeitä, ja vain kyseinen verkkosivusto voi lukea niitä. Verkkosivusto voi käyttää myös ulkoisia palveluita, jotka asettavat omat evästeensä, joita kutsutaan kolmannen osapuolen evästeiksi.

  • Toisin kuin istuntokohtaiset evästeet, pysyvät evästeet ovat evästeitä, jotka tallennetaan tietokoneellesi, eikä niitä poisteta automaattisesti, kun selain suljetaan.

2. Verkkosivustollamme käytettävät evästeet ja niiden käyttötarkoitukset

Suojellaan Lapsia ry käyttää pääasiassa istuntokohtaisia, ​​ensimmäisen osapuolen evästeitä. Käytämme kuitenkin Google Analyticsia analyyttisena evästeenä anonymisoitua verkkosivuston analyysiä varten. Nämä evästeet eivät sisällä henkilötietoja. Alla on lueteltu evästeitä, joita käytetään tai joita mahdollisesti voidaan käyttää verkkosivustollamme. Tarkempia tietoja tällä Wix-sivustolla käytetyistä evästeistä ja niiden teknisistä ominaisuuksista löydät täältä.

2.1 Välttämättömät evästeet
Käytämme välttämättömiä evästeitä varmistaaksemme verkkosivustomme toimivuuden, mm. sen turvallisuuden. Välttämättömiä evästeitä ei voi kytkeä pois päältä.

2.2 Markkinointievästeet
Voimme käyttää markkinointievästeitä markkinoinnin tehokkuuden seuraamiseksi ja personoidun mainonnan tarjoamiseksi.

2.3 Toiminnalliset evästeet
Voimme käyttää toiminnallisia evästeitä, jotka mahdollistavat sivuston käytön käyttäjän tekemien valintojen, esimerkiksi kieliasetusten, mukaisesti. Toiminnallisuusevästeet mahdollistavat henkilökohtaisemman käyttökokemuksen sivustolla ja poistavat tarpeen mm. antaa samoja tietoja toistuvasti vierailun aikana.

2.4 Analyyttiset evästeet
Käytämme analyyttisiä evästeitä, joiden avulla voimme kerätä anonymisoituja tietoja tilastollisiin tarkoituksiin siitä, miten vierailijat käyttävät verkkosivustoamme, ja havaita mahdollisa virheitä sivuston toiminnassa. Tällaiset evästeet eivät sisällä henkilötietoja, ja niitä käytetään parantamaan käyttökokemusta, esimerkiksi ymmärtämään, mitkä sivut pärjäävät hyvin.

3. Evästeasetusten hallinta

Sinua pyydetään automaattisesti hyväksymään tai hylkäämään kaikki evästeet paitsi välttämättömät evästeet vieraillessasi Suojellaan Lapsia ry:n sivustolla. Voit myös valita, mitkä evästeet haluat hyväksyä tai hylätä. Huomaathan, että verkkosivustomme ei välttämättä toimi kunnolla, jos poistat kaikki evästeet käytöstä.

Jos haluat edelleen hallita tai korjata evästeasetuksiasi, useimmat selaimet mahdollistavat sen omien selainasetustensa kautta. Lisätietoja evästeiden käyttöönotosta tai poistamisesta saat milloin tahansa selaimesi palveluntarjoajalta, esim.

Safari

Microsoft Edge

Google Chrome

Mozilla Firefox

4. Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tietojesi keräämisestä ja käsittelystä tai Suojellaan Lapsia ry:n evästeiden käytöstä tällä sivustolla, ota yhteyttä Suojellaan Lapsia ry:n rekisterinpitäjään ja tietosuojavastaavaan, toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkoseen. Yhteystiedot: +358 40747 8829, nina.vaaranen-vakonen@suojellaanlapsia.fi.

Löydät lisää tietoa evästeistä ja niiden toiminnasta on All About Cookies -verkkosivustolta.

bottom of page