top of page

Viestintä- ja vaikuttamistyö

Lasten oikeuksien toteutumisen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti

Suojellaan Lapsia ry tekee vaikuttamistyötä lisätäkseen tietoisuutta ilmiöstä ja edistääkseen lasten oikeuksien toteutumista.

Työmme ydintä on tuoda ilmiö esiin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Teemme vahvaa vaikuttamistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti edistääksemme tehokkaampia toimia lasten suojelemiseksi sekä vahvistaaksemme lasten, uhrien sekä perheiden oikeuksia.

Suojellaan Lapsia ry:n asiantuntijat on nimetty jäseniksi kansallisiin työryhmiin, jotka keskittyvät lapsen oikeuksiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyyn:

Viimeiakaisia lausuntojamme

bottom of page