top of page

Lasten tunne- ja turvataitokasvatuksen kehittäminen

Tarjoamme lapsille mahdollisuuden oppia tärkeitä tunne- ja turvataitoja, jotta he voisivat pysyä turvassa kaikissa ympäristöissä

Suojellaan Lapsia ry kehittää lasten tunne- ja turvataitokasvatusta, myös digitaalisissa ympäristöissä.

Tuotamme lapsille, nuorille, vanhemmille, huoltajille ja ammattikasvattajille koulutusmateriaaleja ja koulutuksia lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi sekä lasten tunne- ja turvataitojen vahvistamiseksi. Kaikki materiaalimme perustuvat alan viimeisimpään tutkimustietoon ja muussa työssämme kerättyyn tietoon.

Tässä on joitain materiaaleja, joita tiimimme on sinulle valinnut:

Stop, Slow & Go -opetusmateriaalit

Kip miehistö käsittelee huolia -Tehtävävihkonen

Harjoitellaan yhdessä kuvakaappausten ottamista! Ohjeistus

Turvataitoja kehittämällä lapset voivat paremmin kohdata ja käsitellä erilaisia tilanteita ja niistä syntyviä tunteita niin digitaalisissa kuin fyysisissäkin ympäristöissä. Tuotamme myös oppimateriaaleja ja koulutuksia, jotka keskittyvät traumaan ja sen vaikutuksista perheisiin, tarjoten traumainformoitua hoitoa ja tukea toipumiseen.

Keskitymme erityisesti lasten digiturvataitojen vahvistamiseen, jotta lapset voivat pysyä turvassa sosiaalisen median alustoilla, pelatessaan ja kaikissa digitaalisissa ympäristöissä.

On tärkeää, että lapsilla on mahdollisuus oppia näitä taitoja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja materiaalimme ovatkin suunnattu jo nuorimmille ikäryhmille.

Projektit:

bottom of page