top of page

Ilmiö

Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa esiintyy kaikkialla maailmassa. Lapset ovat päivittäin vaarassa joutua seksuaalirikoksen uhriksi, myös digitaalisissa ympäristöissä.

Jokaisella lapsella on oikeus elää turvassa kaikelta väkivallalta. Teemme kaikkemme varmistaaksemme, ettei yksikään lapsi joutuisi seksuaalisen häirinnän, houkuttelun tai minkäänlaisen seksuaaliväkivallan kohteeksi.

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on yksi haitallisimmista ja traumaattisimmista lapsuuden kokemuksista sekä merkittävä globaali ihmisoikeus- ja kansanterveysongelma.

Tiesitkö?

20%

lapsista Euroopassa joutuu seksuaaliväkivallan uhriksi (Euroopan neuvosto)

33%

seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneista lapsista ei koskaan kerro kenellekään kokemastaan (Euroopan neuvosto)

29M

(miljoonaa) raporttia maailmanlaajuisesti vuonna 2021 videoista ja kuvista joiden epäillään todistavan lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa (NCMEC’s CyberTipline)

Mitä lapsiin kohdistuva verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta on?

Viime vuosikymmenien nopea teknologinen kehitys on johtanut lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan kehittymiseen uusiin tekomuotoihin, lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten siirtyen yhä enemmän Internetiin. Lapsi voi joutua seksuaaliväkivallan uhriksi ilman, että rikoksentekijä on fyysisesti läsnä lapsen kanssa samassa tilassa, ja satoja lapsia voi joutua yhden tekijään uhriksi. 

Verkkovälitteisesti tapahtuva lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta voi olla aivan yhtä haitallista kuin fyysisesti samassa tilassa tapahtuva seksuaaliväkivalta.

 

Verkkovälitteinen lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta voi olla esimerkiksi sitä, että tekijä internetin välityksellä houkuttelee, huijaa, manipuloi, pakottaa, pelottelee, kiristää, uhkaa tai muutoin saa lapsen tekemään seksuaalisia tekoja joko itseään tai toista lasta kohtaan. Tekijä voi kuvata ja tallentaa reaaliaikaiset teot tai manipuloida ja painostaa lasta lähettämään itsestään kuvia ja videomateriaalia tekijälle. Tekijät usein tallentavat kuvaamansa tai muutoin haltuunsa saamansa kuvamateriaalin lapsesta ja levittävät sen verkossa eteenpäin väärinkäytettäväksi. Kuva ja/tai videotallenteista ja materiaalista käytetään myös nimitystä child sexual abuse material (CSAM).

 

Lapsiin kohdistuvia verkkovälitteisiä seksuaalirikoksia voi tapahtua missä tahansa, missä lapset viettävät aikaa verkossa – muodostaen päivittäin lapsille uhan, ympäri maailman.


Lue raporttimme verkkovälitteisestä lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta Suomessa:

Girl Playing with Tablet

"Lapsiin kohdistuva verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta voi olla yhtä haitallista kuin fyysisesti samassa tilassa tapahtuva seksuaaliväkivalta."

"Vuonna 2021 tehtiin maailmanlaajuisesti 29,3 miljoonaa ilmoitusta kuvista ja videoista joiden epäillään todistavan lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa."

Mitä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava kuvamateriaali (CSAM) on?

Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavalla kuvamateriaalilla tai CSAM:illa (kutsutaan usein harhaanjohtavasti "lapsipornografiaksi") tarkoitetaan kuvia, videoita, suoratoistoja ja kaikkea muuta materiaalia, joka todistaa lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa.

 

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset, joista on tallennettua kuvamateriaalia, ovat erityisen traumatisoivia. Uhrille pelkästään tietoisuus siitä, että häneen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta on kuvatallenne ja pelko sen mahdollisesta leviämisestä ja sen mahdollinen ikuinen kierto verkossa on psyykkisesti erittäin raskasta ja traumaattista, ja voi aiheuttaa elinikäistä haittaa. Seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin kiertäessä verkossa lapsi joutuu yhä uudestaan ja toistuvasti uhrin asemaan, ja hänen oikeuksiaan ja hyvinvointiaan loukataan entisestään (C3P Survivors Survey, 2017).

 

Teknologian kehityksen myötä lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin määrät ovat räjähdysmäisesti kasvaneet kaikkialla maailmassa. Vuonna 2021 tehtiin maailmanlaajuisesti 29,3 miljoonaa ilmoitusta epäillystä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta kuvamateriaalista (NCMEC CyberTipline).

 

EU- maissa lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivaltaa todistavasta kuvamateriaalista tehtiin ilmoituksia vuonna 2010 yhteensä 23 000 ja vuonna 2019 jo 725 000. Ilmoitukset vuonna 2019 sisälsivät noin kolme miljoonaa yksittäistä kuvaa ja/tai videota lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta (NCMEC:n CyberTipline).

 

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset joista on tallennettua kuvamateriaalia on haittojen jatkumo, joka hidastaa lapsiuhrin, hänen perheensä sekä läheisten toipumista. Siksi on ensiarvoisen tärkeää käyttää tehokkainta tapaa ja teknologiaa olemassa olevan laittoman kuvamateriaalin poistamiseksi verkosta. Suojellaan Lapsia ry tekee työtä kansainvälisessä Project Arachnid- verkostossa, edistääkseen ja nopeuttaakseen kuvamateriaalin poistamista verkosta.

 

Tehokas ennaltaehkäisy on avainasemassa lasten suojelemiseksi. Me Suojellaan Lapsia ry:ssä uskomme, että lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta on ratkaisevan tärkeää käsitellä ilmiötä kokonaisvaltaisesti.

bottom of page