top of page

"Meidän Äänemme"- ryhmä selviytyjille

Selviytyjäryhmä lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa kokeneille.

Ryhmän tavoitteena on nostaa vahvasti esiin lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa kokeneiden selviytyjien ääntä ja viisautta erityisesti lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Selviytyjiltä keräämäämme tietoa hyödynnetään myös yhdistyksen muussa toiminnassa erityisesti vaikuttamistyössä lainsäädännön ja uhrien oikeuksien edistämiseksi.  

Suojellaan Lapsia ry:n Meidän Äänemme- ryhmä lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa kokeneille selviytyjille

Ryhmän tavoitteena on nostaa vahvasti esiin lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa kokeneiden selviytyjien ääntä ja viisautta erityisesti lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Selviytyjiltä keräämäämme tietoa hyödynnetään myös yhdistyksen muussa toiminnassa erityisesti vaikuttamistyössä lainsäädännön ja uhrien oikeuksien edistämiseksi.  

Ryhmään on mahdollistua osallistua anonyymisti ja ryhmäläisiltä kerättyä tietoa hyödynnetään yhdistyksen toiminnassa aina anonyymisti, ellei asiasta ole toisin ja kirjallisesti sovittu.   

Huomaathan, että ryhmä on tällä hetkellä vain suomeksi.

Forest Trees

Selvitys lapsuuden seksuaaliväkivallasta

Selvityksemme ensisijaisena tavoitteena on nostaa esiin lapsuudessaan seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuneiden ääntä ja viisautta. Osallistumalla selvitykseen voit myös auttaa suojelemaan lapsia seksuaaliväkivallalta ja edistää uhrien oikeuksia. Osallistuminen on täysin anonyymiä.

Ryhmän ensisijaisena tavoitteena on nostaa esiin selviytyjien ääntä ja viisautta

Meidän Äänemme (Our Voice)- kokemusasiantuntijaryhmä ei ole vertaistukiryhmä, mutta järjestämme harvakseltaan ja tarvittaessa ammattilaisohjauksessa toteutettavia kuulemistilaisuuksia muun muassa lainmuutoksiin liittyviä lausuntojamme vahvistamaan. Kuulemistilaisuuksiin tai muihin erityistehtäviin valittaville henkilöille lähetetään henkilökohtainen kutsu kirjallisesti ja osallistuminen on aina täysin vapaaehtoista. Kokemusasiantuntijaryhmän toimintaan osallistuminen velvoittaa jokaista ryhmän jäsentä vaitiolovelvollisuuteen.

Tarvittaessa ohjaamme lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa kokeneet henkilöt yhteistyökumppanimme, Delfins ry:n järjestämän vertaistuen tai tarvittaessa terveydenhuollon palveluihin.  

Tuoreimmat Meidän Äänemme-uutiset

Viimeaikaiset Meidän Äänemme-julkaisut

Writing

Selvitys lapsuuden seksuaaliväkivallasta

Oletko kokenut lapsena seksuaaliväkivaltaa? Haluamme kuulla sinulta. Selvityksemme ensisijaisena tavoitteena on nostaa esiin lapsuudessaan seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuneiden ääntä ja viisautta. Osallistumalla selvitykseen autat myös suojelemaan lapsia & edistämään uhrien oikeuksia. Osallistuminen on täysin anonyymiä.

Image by VD Photography

Astu kirjoitushuoneeseen

Kirjoittamisen on todettu vaikuttavan myönteisesti mielenterveyteen ja traumaattisten kokemusten jälkeen se voi auttaa kokoamaan tapahtuneesta konkreettisemmin käsiteltävän tapahtumasarjan. Kirjoitushuone tarjoaa sinulle turvallisen tavan jäsentää ajatuksiasi ja tuntemuksiasi tukien sinua toipumisen matkalla. 

bottom of page