top of page

Meidän Äänemme

Kokemusasiantuntijaryhmä lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa kokeneille henkilöille.

Suojellaan Lapsia ry on perustanut Meidän Äänemme- kokemusasiantuntijaryhmän lapsuudessa seksuaaliväkivaltaa kokeneille henkilöille

Ryhmän tavoitteena on nostaa vahvasti esiin lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa kokeneiden uhrien ääntä ja viisautta erityisesti lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Kokemusasiantuntijoilta keräämäämme tietoa hyödynnetään myös yhdistyksen muussa toiminnassa erityisesti vaikuttamistyössä lainsäädännön ja uhrien oikeuksien edistämiseksi.  

Kokemusasiantuntijaryhmään on mahdollistua osallistua anonyymisti ja ryhmäläisiltä kerättyä tietoa hyödynnetään yhdistyksen toiminnassa aina anonyymisti, ellei asiasta ole toisin ja kirjallisesti sovittu.   

Meidän Äänemme (Our Voice)- kokemusasiantuntijaryhmä ei ole vertaistukiryhmä, mutta järjestämme harvakseltaan ja tarvittaessa ammattilaisohjauksessa toteutettavia kuulemistilaisuuksia muun muassa lainmuutoksiin liittyviä lausuntojamme vahvistamaan. Kuulemistilaisuuksiin tai muihin erityistehtäviin valittaville henkilöille lähetetään henkilökohtainen kutsu kirjallisesti ja osallistuminen on aina täysin vapaaehtoista. Kokemusasiantuntijaryhmän toimintaan osallistuminen velvoittaa jokaista ryhmän jäsentä vaitiolovelvollisuuteen, josta tehdään kirjallinen sopimus.  

Tarvittaessa ohjaamme lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa kokeneet henkilöt yhteistyökumppanimme, Delfins ry:n järjestämän vertaistuen tai tarvittaessa terveydenhuollon palveluihin.  

Huomaathan, että ryhmä on tällä hetkellä vain suomeksi.

Tuoreimmat Meidän Äänemme-uutiset

1/2

Viimeaikaiset Meidän Äänemme-julkaisut

1/3
Image by VD Photography

Astu kirjoitushuoneeseen

Kirjoittamisen on todettu vaikuttavan myönteisesti mielenterveyteen ja traumaattisten kokemusten jälkeen se voi auttaa kokoamaan tapahtuneesta konkreettisemmin käsiteltävän tapahtumasarjan. Kirjoitushuone tarjoaa sinulle turvallisen tavan jäsentää ajatuksiasi ja tuntemuksiasi tukien sinua toipumisen matkalla. 

bottom of page