top of page

Tutkimus lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta

Teemme tutkimusta lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista vahvistaaksemme lasten suojelua.

Suojellaan Lapsia ry tekee innovatiivista tutkimusta lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista, mukaan lukien tutkimusta rikosten tekijöistä.

Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi tarvitsemme jatkuvasti uutta ja ajantasaista tietoa ymmärtääksemme rikosten luonnetta, rikoksentekijöitä ja uhreja.

Teemme innovatiivista rikoksentekijöihin keskittyvää tutkimusta saadaksemme lisää tietoa lapsiin kohdistuvien verkkovälitteisten seksuaalirikosten tekijöistä. Julkaisemme säännöllisesti raportteja, tutkimusartikkeleita ja blogikirjoituksia tutkimuksemme löydöksistä.

Hyödynnämme lapsiin kohdistuvista verkkovälitteisistä seksuaalirikoksista keräämämme tietoa kehittääksemme proaktiivisia ja konkreettisia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. ReDirection omahoito-ohjelmamme ennaltaehkäisee rikoksia tarjoamalla maksutonta, anonyymiä kognitiviiseen käyttäytymisterapiaan pohjautuvaa ohjeistusta henkilöille, jotka yrittävät lopettaa CSAM:in käytön. Tarjoamalla tämänkaltaisia resursseja pyrimme vähentämään CSAM:in kysyntää ja siten suojelemaan lapsia siihen liittyviltä vaaroilta ja haitoilta.

Projektit:

Image by Andrew Neel

Lue viimeaikaiset julkaisumme

ReDirection

Lue ReDirection-tutkimusraportti

ReDirection Survey Report- tutkimusraportti paljastaa ennennäkemätöntä tietoa jota Suojellaan Lapsia ry on kerännyt pimeän verkon tutkimuksessa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin (CSAM) käyttäjistä. Kerätty tieto on korvaamatonta lasten suojelemiseksi globaalisti ja lapsiin kohdistuvien verkkovälitteisten seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi.

bottom of page