top of page

What we do

At Protect Children, we are driven by our mission to build a world free from sexual violence against children. We work with three core themes to support and advocate for victims, survivors, and families; intervene and rehabilitate potential offenders; and empower and educate children to stay safe in all environments. 

Early is Best

Children’s safety skills education

We believe that early education is a powerful tool for prevention. Through our Early is Best initiative at Protect Children, we equip children and young people with essential skills and knowledge to stay safe offline and online. By teaching children about personal boundaries, consent, and safety, we empower them to recognise and respond to potential risks, ensuring their well-being today and for a safer future.

Our Voice

Supporting and advocating for victims, survivors, and families

We stand with victims, survivors, and families affected by childhood sexual violence. The Our Voice initiative is dedicated to providing unwavering support, advocacy, and resources to empower those who have been impacted. Together, we raise our voices to break the silence, advocate for legislative change, and work towards a safer world for all children.

ReDirection

Offender-focused research and prevention

Committed to preventing harm at its source, our ReDirection work focuses on offender-focused research and prevention. We believe in addressing the root causes of sexual violence against children. By conducting innovative research and implementing targeted interventions, we work to redirect potential offenders away from harmful behaviours, ultimately safeguarding vulnerable populations.

Projektit

Mitä teemme

Uskomme, että on välttämätöntä käyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa lasten suojelemiseksi kaikelta seksuaaliväkivallalta. Lue lisää siitä, mitä teemme lasten suojelemiseksi ja lasten oikeuksien toteutumisen edistämiseksi kaikissa ympäristöissä.

Lasten tunne- ja turvataitokasvatuksen kehittäminen 

Suojellaan Lapsia ry kehittää lasten tunne- ja turvataitokasvatusta, myös digitaalisissa ympäristöissä. Tuotamme lapsille, nuorille, vanhemmille, huoltajille ja ammattikasvattajille koulutusmateriaaleja ja koulutuksia lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi sekä lasten tunne- ja turvataitojen vahvistamiseksi. Kaikki materiaalimme perustuvat alan viimeisimpään tutkimustietoon ja muussa työssämme kerättyyn tietoon.

Projektit:

Turvallisesti digiliikenteessä

Jokaisella lapsella on oikeus tietoon, oppimiseen ja turvallisuuteen myös digitaalisissa ympäristöissä

Innovatiivinen tutkimus

Suojellaan Lapsia ry tekee innovatiivista tutkimusta lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista, mukaan lukien tutkimusta rikosten tekijöistä. Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi tarvitsemme jatkuvasti uutta ja ajantasaista tietoa ymmärtääksemme rikosten luonnetta, rikoksentekijöitä ja uhreja. ​Teemme innovatiivista rikoksentekijöihin keskittyvää tutkimusta saadaksemme lisää tietoa lapsiin kohdistuvien verkkovälitteisten seksuaalirikosten tekijöistä. Julkaisemme säännöllisesti raportteja, tutkimusartikkeleita ja blogikirjoituksia tutkimuksemme löydöksistä.

Projektit:

ReDirection

Ennaltaehkäisemme lapsiin kohdistuvaa verkkovälitteistä seksuaalirikollisuutta tuottamalla uutta tutkimusta ja tietoa sekä vaikuttamalla rikosten tekijöihin. 

'Prevention to Protect' -tutkimushanke

Uutta innovatiivista tutkimustietoa lapsiin kohdistuvien verkkovälitteisten seksuaalirikosten (CSAM) torjumiseksi

2PS: Prevent and Protect Through Support

EU- rahoittama hanke vahvistamaan lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyä.

Uhrien ja perheiden tukeminen

Uskomme vahvasti, että lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on väkivaltaa koko perhettä kohtaan. Tuemme Sinä Riität- vertaistukiryhmissämme vanhempia ja huoltajia, joiden lapsi/nuori on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi.

 

Jokaisella seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneella lapsella, jonka seksuaalirikos on kuvattu ja levitetty verkkoon, on oikeus toipua ilman pelkoa kuvamateriaalin ikuisesta kierrosta. Teemme työtä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin poistamiseksi verkosta osana kansainvälistä Project Arachnid- verkostoa. 

Tuemme lapsuudessa seksuaaliväkivaltaa kokeneita henkilöitä ja teemme vaikuttamistyötä heidän oikeuksiensa edistämiseksi ja toteuttamiseksi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tuomme vahvasti esiin heidän äänen ja viisauden osana vaikuttamistyötämme ja olemme perustaneet "Meidän Äänemme" kokemusasiantuntijaryhmän lapsuudessa seksuaaliväkivaltaa kokeneille.

Projektit:

Sinä Riität vertaistukiryhmät

Suojellaan Lapsia ry järjestää Sinä Riität- vertaistukiryhmiä vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsi on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi.

Project Arachnid

Kanadan lastensuojelukeskuksen kehittämä Project Arachnid on innovatiivinen teknologia lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin (CSAM) poistamiseksi verkosta.

Justice Initiative

Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan uhrien oikeuksien edistäminen Euroopassa.

Meidän Äänemme- kokemusasiantuntijaryhmä

Kokemusasiantuntijaryhmä lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa kokeneille henkilöille.

Viestintä- ja vaikuttamistyö

Suojellaan Lapsia ry tekee vaikuttamistyötä lisätäkseen tietoisuutta ilmiöstä ja edistääkseen lasten oikeuksien toteutumista. Työmme ydintä on tuoda ilmiö esiin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Teemme vahvaa vaikuttamistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti edistääksemme tehokkaampia toimia lasten suojelemiseksi sekä vahvistaaksemme lasten, uhrien sekä perheiden oikeuksia.

bottom of page