Mitä teemme

Uskomme, että on välttämätöntä käyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa lasten suojelemiseksi kaikelta seksuaaliväkivallalta. Lue lisää siitä, mitä teemme lasten suojelemiseksi ja lasten oikeuksien toteutumisen edistämiseksi kaikissa ympäristöissä.

Lasten tunne- ja turvataitokasvatuksen kehittäminen 

Suojellaan Lapsia ry kehittää lasten tunne- ja turvataitokasvatusta, myös digitaalisissa ympäristöissä. Tuotamme lapsille, nuorille, vanhemmille, huoltajille ja ammattikasvattajille koulutusmateriaaleja ja koulutuksia lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi sekä lasten tunne- ja turvataitojen vahvistamiseksi. Kaikki materiaalimme perustuvat alan viimeisimpään tutkimustietoon ja muussa työssämme kerättyyn tietoon.

Projektit:

Innovatiivinen tutkimus

Suojellaan Lapsia ry tekee innovatiivista tutkimusta lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista, mukaan lukien tutkimusta rikosten tekijöistä. Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi tarvitsemme jatkuvasti uutta ja ajantasaista tietoa ymmärtääksemme rikosten luonnetta, rikoksentekijöitä ja uhreja. ​Teemme innovatiivista rikoksentekijöihin keskittyvää tutkimusta saadaksemme lisää tietoa lapsiin kohdistuvien verkkovälitteisten seksuaalirikosten tekijöistä. Julkaisemme säännöllisesti raportteja, tutkimusartikkeleita ja blogikirjoituksia tutkimuksemme löydöksistä.

Projektit:

Uhrien ja perheiden tukeminen

Uskomme vahvasti, että lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on väkivaltaa koko perhettä kohtaan. Tuemme Sinä Riität- vertaistukiryhmissämme vanhempia ja huoltajia, joiden lapsi/nuori on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi.

 

Jokaisella seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneella lapsella, jonka seksuaalirikos on kuvattu ja levitetty verkkoon, on oikeus toipua ilman pelkoa kuvamateriaalin ikuisesta kierrosta. Teemme työtä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin poistamiseksi verkosta osana kansainvälistä Project Arachnid- verkostoa. 

Tuemme lapsuudessa seksuaaliväkivaltaa kokeneita henkilöitä ja teemme vaikuttamistyötä heidän oikeuksiensa edistämiseksi ja toteuttamiseksi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tuomme vahvasti esiin heidän äänen ja viisauden osana vaikuttamistyötämme ja olemme perustaneet "Meidän Äänemme" kokemusasiantuntijaryhmän lapsuudessa seksuaaliväkivaltaa kokeneille.

Projektit:

Tekijäkeskeinen ennaltaehkäisy 

Lisätietoja tulossa pian.

Projektit:

Viestintä- ja vaikuttamistyö

Suojellaan Lapsia ry tekee vaikuttamistyötä lisätäkseen tietoisuutta ilmiöstä ja edistääkseen lasten oikeuksien toteutumista. Työmme ydintä on tuoda ilmiö esiin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Teemme vahvaa vaikuttamistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti edistääksemme tehokkaampia toimia lasten suojelemiseksi sekä vahvistaaksemme lasten, uhrien sekä perheiden oikeuksia.

Ammattilaisten kouluttaminen 

Tarjoamme koulutuksia ja konsultaatioita lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta kaikissa ympäristöissä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia, viranomaisia ja opettajia ja vanhempia. Tarjoamme myös koulutuksia ja konsultaatiota alan ammattilaisille traumojen ja sijaustraumatisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi.