top of page

2PS: Prevent and Protect Through Support

​EU- rahoittama hanke vahvistamaan lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyä

EU- rahoittama hanke vahvistamaan lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyä 

Suojellaan Lapsia ry on mukana laajassa kolmivuotisessa (2022 – 2025) lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseen keskittyvässä, EU-rahoittamassa Protect and Prevent Through Support (2PS) -konsortiohankkeessa. Hanketta  johtaa Polish Platform for Homeland Security – turvallisuustutkimukseen erikoistunut järjestö. Hankkeessa on 20 virallista kumppania 14 Euroopan eri maasta, Suomi mukaan lukien.

Euroopan laajuinen 2PS konsortiohanke on koonnut yhteen merkittävän määrän huippuasiantuntijoita kehittämään ja arvioimaan lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyn keinoja Euroopassa. Hankkeen laaja-alaiseen yhteistyöhön osallistuu esimerkiksi poliiseja, psykologeja, seksologeja ja psykoterapeutteja niin kansallisista tukipalveluista, yliopistoista, poliisiorganisaatioista kuin sairaaloiden poliklinikoilta. Hankkeessa työskentelee myös useita lainvalvontaviranomaisia, teknologiakumppaneita, lakiasiantuntijoita sekä kansalaisjärjestöjen erityisasiantuntijoita. 

2PS- hanke kokoaa yhteen ja kehittää Euroopan palveluita ja tukimuotoja erityisesti henkilöille, jotka ovat riskissä syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin. Lähtökohta on erityisesti kehittää tekijälähtöistä ennaltaehkäisyä ja kohdistaa toimia henkilöihin, jotka ovat merkittävässä riskissä syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin, mutta eivät vielä ole rikosta tehneet. Hankkeessa kehitetään ja arvioidaan palveluja myös uusintarikollisuuden torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Erityistä huomioita kiinnitetään myös tilastollisesti kasvavan ja pahenevan seksuaalirikollisuuden ongelman ennaltaehkäisyyn; verkkovälitteisiin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin ja lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin (child sexual abuse material - CSAM) käyttöön.   

Tuoreimmat 2PS-uutiset

Viimeaikaiset 2PS-julkaisut

Tällä kielellä tehtyjä julkaisuja ei vielä ole
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page