top of page

2022

Perustimme ”Meidän Äänemme/Our Voice” kokemusasiantuntijaryhmän lapsuudessa seksuaaliväkivaltaa kokeneille henkilöille. 

Kesäkuu 2022

Aikajana

Suojellaan Lapsia ry on vuonna 2019 Helsingissä perustettu asiantuntijayhdistys joka keskittyy erityisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn. 

 

Sittemmin tiimimme on kasvanut ja olemme liittyneet kansainvälisten järjestöjen yhteisöön jotka taistelevat lasten suojelemiseksi ympäri maailman. 

 

Lue lisää yhdistyksemme historian tärkeimmistä tapahtumista

Suojellaan Lapsia ry yhdessä muiden uhria edustavien tahojen kanssa eri puolilta Eurooppaa käynnistivät kattavan, laajamittaisen "Justice Initiative" oikeusaloitteen, jonka tavoitteena on vahvistaa lapsuudessa seksuaaaliväkivaltaa kokeneiden oikeuksia Euroopassa. Suojellaan Lapsia ry johtaa Justice Initiativen työtä Pohjoismaissa.

Lokakuu 2021

2021

Child10 palkittu jäsen

Suojellaan Lapsia ry palkittiin merkittävästä työstään lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja riiston torjumiseksi. Child10 tavoitteena on maailma ilman lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja riistoa sekä ihmiskauppaa.

Helmikuu 2022

2020

Turvallisesti Digiliikenteessä -projekti

Google.org myönsi Suojellaan Lapsia ry:lle rahoituksen Turvallisesti Digiliikenteessä- projektiin. Hankeessa Suojellaan Lapsia ry edistää lasten digiturvataitoja ja kehittää materiaaleja ja koulutusta perheille ja lasten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Tammikuu 2021 - Kesäkuu 2022

ReDirection -projekti

End Violence Against Children myönsi Suojellaan Lapsia ry:lle rahoituksen ReDirection- projektia varten. ReDirection projektissa on tuotettu uutta tutkimusta lapsiin kohdistuvista verkkovälitteisistä seksuaalirikoksista ja kehitetty uusi ReDirection omahoito-ohjelma henkilöille, jotka käyttävät lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia (CSAM)

Syyskuu 2020 - Syyskuu 2022

2019

Yhdistys perustettu

Suojellaan Lapsia ry on voittoa tavoittelematon yhdistys jonka edistää lapsen oikeuksien toteutumista ja toimintaa, joka takaa ettei yksikään lapsi joudu seksuaalisen häirinnän, houkuttelun eikä seksuaaliväkivallan kohteeksi.

Joulukuu 2019

WeProtect on maailmanlaajuinen , yli 200 jäsenestä koostuva verkosto jossa eri maiden viranomaistahot, yksityinen sektori ja järjestöt toimivat yhdessä lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Maaliskuu 2022

Suojellaan Lapsia ry tekee työtä kansainvälisessä Project Arachnid-verkostossa, joka edistää ja nopeuttaa lapsen oikeuksia loukkaavaa ja lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin poistumista verkosta.

2020

Sinä Riität vertaistukiryhmät 

Suojellaan Lapsia ry aloitti vertaistuellisen toiminnan vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsi/nuori on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi. Sinä Riität- toiminnan tavoitteena on vahvistaa vanhempien ja huoltajien jaksamista ja pystyvyyttä lapsen tukemiseen pitkän rikosprosessin ajan.

Toukokuu 2021

bottom of page