Justice Initiative

Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan uhrien oikeuksien edistäminen Euroopassa.

Eurooppalainen Justice Initiative- oikeusaloite pyrkii vahvistamaan kaltoinkohtelun ja seksuaaliväkivallan uhrien oikeuksia kautta Euroopan ja vahvistamaan lasten suojelua pitkällä aikavälillä.

Suojellaan Lapsia ry johtaa Justice Initiative -hankkeen työtä Pohjoismaissa, tuoden toiminnassaan vahvasti esiin uhrien äänen ja viisauden kansainvälisellä tasolla.

”Tavoitteena on rikkoa hiljaisuus ja tuoda esiin totuus lapsiin kohdistuneista väkivallan ja seksuaaliväkivallan teoista sekä vakavista lapsen oikeuksien loukkauksista” 

Nina Vaaranen-Valkonen

Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti

Uhreja edustavat ryhmät käynnistivät syksyllä 2021 eri puolilta Eurooppaa laajamittaisen ”Justice Initiative” -oikeusaloitteen, jonka myötä lasten kaltoinkohtelu- ja seksuaaliväkivaltatapauksia käsitellään ensimmäistä kertaa kattavasti kaikissa Euroopan maissa.  

Eurooppa on rikkonut YK:n lapsen oikeuksien sopimusta vuosikymmeniä: Sadat tuhannet lapset ja nuoret ovat joutuneet kaltoinkohtelun ja seksuaaliväkivallan uhreiksi. Useimmissa maissa näitä menneisyyden tapahtumia ei ole käsitelty ja hankkeella haetaan tähän muutosta. ”Justice Initiative” -oikeusaloitteessa kiinnitetään kollektiivisesti huomiota historian vaiettuihin tapahtumiin ja väkivallan uhrien kokemuksiin. Uhrit kärsivät edelleen traumaoireista ja siitä, että heidän kokemansa kaltoinkohtelua ja vääryyksiä ei ole julkisesti tunnustettu. Menneisyyden tapahtumia käsittelemällä voimme vahvistaa tulevaisuudessa sekä lasten suojelua että lasten ja uhrien oikeuksien toteutumista Euroopassa.  


Justice Initiative- hanketta tukevat uhrijärjestöt, tutkijat ja kansalaisjärjestöt eri puolilta Eurooppaa, jotka yhdistävät voimansa laatiakseen yhteisen poliittisen aloitteen Euroopan neuvostolle, jossa on keskeisellä sijalla kaltoinkohtelun ja vääryyksien julkinen tunnustaminen, tutkimuksen avulla tekojen uudelleenarviointi ja hyvittäminen.  

Justice Initiative project image.jpg

Menneisyyden tapahtumia käsittelemällä voimme vahvistaa tulevaisuudessa sekä lasten suojelua että lasten ja uhrien oikeuksien toteutumista Euroopassa.  

Tuoreimmat Justice Initiative -uutiset

Viimeaikaiset Justice Initiative -julkaisut