top of page
  • Protect Children

Yli 540 000 EU-kansalaista on allekirjoittanut vetoomuksen vahvemmasta lainsäädännöstä

Lasten oikeuksia ajavat järjestöt esittävät vetoomuksen EU-instituutioille korkean tason tilaisuudessa Euroopan parlamentissa. Tilaisuutta isännöivät europarlamentaarikot Hilde Vautmans ja Catharina Rinzema. Tilaisuuteen osallistuu myös Euroopan sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson ja Espanjan sisäministeri Fernando Grande-Marlaska.


BRYSSEL, 6. joulukuuta 2023


Euroopan unionille esitetään tänään vetoomus lasten suojelemiseksi verkkovälitteiseltä seksuaaliväkivallalta. Lapsiin kohdistuvista verkkovälitteisistä seksuaalirikosepäilyistä tehtiin vuonna 2022 yli 32 miljoonaa ilmoitusta, joista yli 15 miljoonaaEU-maista. Euroopasta onkin tullut yhä hälyttävässä määrin lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaaliin ylläpidon ja rikollisuuden keskipiste. Ongelmaan voidaan puuttua tehokkaasti, jos uusi EU-lainsäädäntöehdotus hyväksytään.Yli puoli miljoonaa kansalaista vaatii vahvaa lainsäädäntöä

EU:n kansalaiset tukevat vahvempia toimia lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta. Seksuaaliväkivallan uhriksi lapsuudessaan joutuneet selviytyjät eri puolilta Eurooppaa käynnistivät yhdessä neljänkymmenen lasten oikeuksia ajavan järjestön kanssa Guido Fluri -säätiön tukeman Euroopan laajuisen Justice Initiative –vetoomuksen. Yhteistyössä toteutettu allekirjoituksien kerääminen saavutti kuuden kuukauden aikana kansalaisia kaikista EU:n jäsenmaista; niin espanjalaisia, saksalaisia, kreikkalaisia, romanialaisia, suomalaisia ja ruotsalaisia kuin lukuisia muita EU:n jäsenmaiden kansalaisia.

Merkittävä ja yli 540 000 allekirjoitusta sisältävä vetoomus osoittaa, että valtaosa kansalaisista haluaa vahvistaa verkkovälitteisen lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyä ja kehittää sekä edistää tukea seksuaaliväkivallan uhreille ja selviytyjille. Toive on yhtäläinen ja täysin linjassa viimeaikaisten EU:n laajuisten selvitysten, Eurobarometrin, ECPAT ja NSPCC – lastenoikeusjärjestöjen tutkimustulosten kanssa. Tutkimusten mukaan ylivoimainen enemmistö kansalaisista kannattaa vahvempaa lainsäädäntöä lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan ehkäisemiseksi, sekä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin (CSAM) tehokkaammaksi havaitsemiseksi, raportoimiseksi ja poistamiseksi verkosta.

Hilde Vaultmans, Euroopan parlamentin jäsen ja lapsen oikeuksien työryhmän toinen puheenjohtaja, toteaa: "Sadat tuhannet ihmiset, mukaan lukien selviytyjät ja lasten oikeuksia ajavat järjestöt, ovat allekirjoittaneet vetoomuksen. Kansanedustajina me ymmärrämme heidän viestinsä ja nyt meillä on velvollisuus suojella seuraavia sukupolvia."

Selviytyjät ja lasten oikeuksia ajavat järjestöt vaativat lasten oikeuksien kunnioittamista

Selviytyjät, lasten oikeuksia ajavat järjestöt ja kansalaiset eri puolilta Eurooppaa vaativat, että Euroopan unioni ottaa johtavan aseman maailmassa ja hyväksyy ehdotuksen lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Ehdotetussa asetuksessa edellytetään, että teknologiayritykset ryhtyvät toimenpiteisiin estääkseen lapsiin nyt kohdistuvat merkittävät riskit verkkoalustoillaan. Asetuksessa vaaditaan tehokkaampia toimia liittyen lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin ja laittoman sisällön välittömään ilmoittamiseen ja poistamiseen.

“Tämä on ratkaiseva hetki. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto päättävät ehdotuksen lopullisesta sisällöstä. Kehotan kaikkia kuuntelemaan hiljaista enemmistöä, selviytyjiä ja tukemaan ehdotusta, jotta lapsia voidaan suojella pahimmalta kuviteltavissa olevalta rikollisuudelta." painottaa sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson.

Selviytyjät ja lastensuojelujärjestöt ovat huolissaan Euroopan parlamentin hiljattain saavuttamasta kompromissista ja toteavat, että todellisuudessa päätös voi pahentaa jo ennestään surkeaa tilannetta ja lasten turvallisuutta verkkoympäristöissä. “Nyt riittää.” toteavat lapsuuden seksuaaliväkivallasta selviytyneet.

Lasten etu on oltava lainsäädännössä etusijalla ja sen on oltava tasapainossa yksityisyyden suojan kanssa. Käyttäjien yksityisyyden suojan asettaminen muiden perusoikeuksien yläpuolelle, myös lasten suojelemisen edelle, on EU:n arvojen vastaista. Justice Initiativen johtaja Guido Fluri toteaa: "Euroopan arvoperusta pohjautuu ihmisarvoihin, vapauden ja tasa-arvon kunnioittamiseen, oikeusvaltioperiaatteeseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Kysymmekin nyt, eivätkö nämä samat perusarvot ole voimassa internetissä, jossa lasten oikeuksia loukataan päivittäin?"

EU:n neuvosto: Puheenjohtajavaltio Espanja pyrkii lapsia suojaavaan kompromissiin

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Espanja yhtyy vaatimukseen tehokkaammasta lasten suojelusta. Espanjan sisäministeri Fernando Grande-Marlaska tavoittelee päättäväisesti toteuttamiskelpoista kompromissia: "Olemme hieman lähempänä tämän tavoitteen saavuttamista. Keskustelemme parhaillaan lainsäädäntötekstistä ja teemme kaikkemme sen saavuttamiseksi. Puheenjohtajavaltio Espanja on ehdottanut vaihtoehtoisia sanamuotoja, joissa otettaisiin huomioon jäsenvaltioiden esittämät erilaiset huolenaiheet luopumatta kuitenkaan asetusehdotuksen lopullisista tavoitteista. Näitä ovat esimerkiksi mahdolliset oikeusvaikutukset, kuten viestinnän ja yksityisyyden suoja.”

Lapsiin verkossa kohdistuva seksuaaliväkivalta on maailmanlaajuinen ongelma, joka ylittää rajat, kulttuurit ja yhteiskuntaluokat. Jokaisen sydäntä särkevän tilaston takana on lapsi, joka on kärsinyt fyysistä, emotionaalista ja/tai seksuaaliväkivaltaa rikoksentekijöiden toimesta. Rikolliset hyödyntävät tällä hetkellä internetin tarjoamaa helppoa mahdollisuutta ottaa yhteyttä lapsiin.

Suomalaiset lastensuojeluasiantuntijat kannattavat lakia sen alkuperäisessä muodossaan

"Uudella lainsäädännöllä voidaan suojella lapsia verkossa. Teknologian kehityksen myötä internetin käyttö laajenee jatkuvasti ja me emme tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tarvitsemme kestävää lainsäädäntöä ja tämä uusi asetus auttaa suojelemaan lapsia välittömästi mutta myös tulevaisuudessa." toteaa suomalainen selviytyjä Scharliina Eräpuro.

Suomalainen Suojellaan Lapsia ry ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa kokonaisvaltaisesti, tutkimuspohjaisin menetelmin ja keinoin. Yhdistys julkaisi hiljattain alustavia tutkimustuloksia lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin (CSAM) käyttäjistä ja rikoksentekijöistä. Tulokset viittaavat laittoman kuvamateriaalin hälyttävään yleistymiseen avoimessa verkossa, mukaan lukien sosiaalisen median alustat, pikaviestimet ja aikuispornosivustot. Suojellaan Lapsia ry:n tutkimus osoittaa, että rikoksentekijät yrittävät ottaa lapsiin yhteyttä katsottuaan laitonta lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia. Noin 70 prosenttia tekijöistä on yrittänyt ottaa yhteyttä lapsiin sosiaalisen median tai viestisovelluksien kautta.

"Tieteellinen tutkimuksemme osoittaa selvästi, että CSAM:n käyttö lisää riskiä syyllistyä muihin vakavampiin lapsiin kohdistuviin seksuaaliväkivaltarikoksiin. Me tarvitsemme vahvempaa lainsäädäntöä ja säätelyä, jotta voimme suojella lapsia verkossa ja pysäyttää laittoman kuvamateriaalin leviämisen", toteaa Nina Vaaranen-Valkonen, Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja ja erityisasiantuntija. "Meidän on erityisesti vastuutettava niitä palveluntarjoajia ja yrityksiä, joiden kautta lapset joutuvat päivittäin vakavien seksuaalirikosten uhreiksi” painottaa Matilda Sandvik, Suojellaan Lapsia ry:n vaikuttamistyön asiantuntija.

Yhteystiedot:

Nina Vaaranen-Valkonen, toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti

Suojellaan Lapsia, Protect Children ry 

+358 40 747 8829

Matilda Sandvik, vaikuttamistyön asiantuntija

Suojellaan Lapsia, Protect Children ry

+358 40 081 8002

ความคิดเห็น


bottom of page