top of page

Tietoa meistä

Me Suojellaan Lapsia ry:ssä teemme kaikkemme, ettei yksikään lapsi joutuisi seksuaalisen häirinnän, houkuttelun tai muun seksuaaliväkivallan kohteeksi. Nostamme esiin lapsuudessaan seksuaaliväkivaltaa kokeneiden henkilöiden ääntä ja tuemme uhreja ja heidän perheitään.

Suojellaan Lapsia ry on Helsingissä sijaitseva voittoa tavoittelematon yhdistys.

 

Tuomme lasten äänen kuuluviin, jotta heidän näkemyksensä huomioitaisiin yhteisöissämme. Edistämme lasten oikeuksien toteutumista ja tuemme kaikkia toimia, jotka takaavat ettei yksikään lapsi joutuisi seksuaaliväkivallan uhriksi.

 

Kaiken työmme tarkoituksena on lisätä tietoisuutta lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ilmiöstä ja vahvistaa lasten suojelua, jotta näitä rikoksia voidaan ennaltaehkäistä.

Työmme pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen ja näyttöön perustuviin menetelmiin.

Suojellaan Lapsia ry tuo yhteen moniammatillisen, vahvan ja omistautuneen asiantuntijatiimin, joka työskentelee väsymättä lasten oikeuksien edistämiseksi. Yhdessä meillä on usean vuoden kokemus kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi, erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Arvioimme menetelmiämme ja toimintaamme säännöllisesti ja panostamme jatkuvaan oppimiseen ja erityisasiantuntijuuden ylläpitoon.

Työmme edistää konkreettisesti lapsen oikeutta tulla suojelluksi seksuaaliväkivallalta. 

Jokaisella lapsella on oikeus elää turvassa kaikelta väkivallalta. Seksuaaliväkivalta on yksi haitallisimmista ja traumaattisimmista lapsuuden kokemuksista (ACE), mutta selvityminen ja toipuminen on mahdollista oikea-aikaisen, näyttöön perustuvan hoidon ja psykososiaalisen tuen avulla.

Toimintaamme ohjaa:

Toimintaamme ohjaavat seuraavat periaatteet:

ProtectChildren_key_child.jpg

"Suojellaan Lapsia on tuonut startup-hengen yhteisötyöhön. Ketterä innovaatiinen toiminta, vahva visio ja usko parempaan huomiseen"

- Peter Vesterbacka

bottom of page