top of page

Primary Prevention to Protect Children

Uutta innovatiivista tutkimustietoa lapsiin kohdistuvien verkkovälitteisten seksuaalirikosten torjumiseksi 

Projekti sisältää CSAM-käyttäjien avunhakuun liittyvän motivaation ja anonyymeille, salatuille alustoille vievien polkujen tutkimuksen. Hankkeen tarkoituksena on lisätä interventioiden käyttöä ja tarjota niihin pääsy teknologiayritysten kautta lapsiin kohdistuvien rikosten estämiseksi. 

‘Primary Prevention to Protect Children: Offender-focused prevention of online sexual violence against children’ 

Projekti sisältää CSAM-käyttäjien avunhakuun liittyvän motivaation ja anonyymeille, salatuille alustoille vievien polkujen tutkimuksen. Hankkeen tarkoituksena on lisätä interventioiden käyttöä ja tarjota niihin pääsy teknologiayritysten kautta lapsiin kohdistuvien rikosten estämiseksi. 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta innovatiivista tutkimustietoa lapsiin kohdistuvien verkkovälitteisten seksuaalirikosten torjumiseksi. Hankkeessa keskitytään erityisesti tuottamaan tutkimukseen pohjaavia suosituksia teknologiayrityksille seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin (CSAM) käytön estämiseksi.   

Projektissa tutkitaan laitonta kuvamateriaalia käyttäviä henkilöitä ja pyritään määrittämään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat halukkuuteen hakea apua laittomaan ja /tai haitalliseen käyttäytymiseen. Tutkimuksen data kerätään suoraan anonyymeiltä laitonta kuvamateriaalia käyttäviltä henkilöiltä ReDirection-kyselyjen avulla. 

Verkkovälitteisten rikosten tekijöiden avunhakuun liittyvän käyttäytymisen tehostaminen 
Laitonta kuvamateriaalia käyttävien henkilöiden polku pimeään verkkoon 

Hankkeessa tutkitaan myös laitonta kuvamateriaalia käyttävien henkilöiden polkuja avoimesta verkosta pimeään verkkoon. Suojellaan Lapsia ry. pyrkii tutkimaan missä käyttäjät kohtasivat laitonta kuvamateriaalia ensimmäistä kertaa ja miten, ja minkä takia he siirtyivät avoimesta pimeään verkkoon. 

“Meidän tulee tarjota teknologiayrityksille uutta, tutkimukseen pohjautuvaa tietoa, jotta nämä voivat ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia verkossa. Tutkimustieto ja yhteistyö ovat välttämättömiä lasten suojelemiseksi verkossa.”
Nina Vaaranen-Valkonen, Toiminnanjohtaja

Viimeisimmät uutiset

1
2

Viimeisimmät julkaisut

1
2

Rahoitus 

Hankkeen rahoittaa Tech Coalition #SafeOnline Research Fund. Rahoitus pohjautuu uuteen End Violencen ja Tech Coalitionin väliseen innovatiiviseen yhteistyöhön, jossa tehdään netistä turvallisempi lapsille investoimalla toimiviin ohjelmiin ja tuottamalla näyttöä kollektiiviseen toimintaan lapsiin kohdistuvien verkkovälitteisten seksuaalirikosten torjumiseksi. 

bottom of page