top of page
  • Protect Children

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset hälyttävän yleisiä suosituilla verkkoalustoilla

SELVITYSALUSTAVIA TUTKIMUSTULOKSIA

Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava kuvamateriaali hälyttävän yleistä avoimen verkon alustoilla: sosiaalisessa mediassa, pikaviestintäalustoilla ja aikuispornografiasivustoillaLapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin yleisyys on saavuttanut epidemian mittasuhteet ja sen torjuminen on nyt kiireellisempää kuin koskaan. Lasten riski joutua verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan ja riiston kohteeksi on merkittävä kaikkialla verkossa ja tarvitsemme vahvempaa lainsäädäntöä lasten suojelemiseksi.


Alustavat tutkimustulokset marraskuu 2023
.pdf
Lataa PDF • 230KB

Suojellaan Lapsia ry:n uuden tutkimuksen alustavat tulokset lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin (CSAM) aktiivisista käyttäjistä pimeässä verkossa paljastaa kuvamateriaalin merkittävän yleisyyden avoimen verkon puolella. Tuloksien mukaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijät käyttävät laajasti sosiaalista mediaa, pikaviestintäpalveluja ja pornografiasivustoja CSAM:n käyttöön, levittämiseen sekä lasten kontaktointiin seksuaalisiin tarkoituksiin.


ReDirection tutkimukseen vastanneista CSAM-käyttäjistä 81 prosenttia kertoi kohdanneensa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia sekä siihen johtavia linkkejä avoimessa verkossa, yleisimmin sosiaalisessa mediassa ja pornografiasivustoilla. [i]


34 prosenttia on aktiivisesti käyttänyt sosiaalista mediaa tai pikaviestintäsovelluksia etsiäkseen, katsoakseen tai jakaakseen CSAM:ia. Heidän käyttämänsä alustat ovat samoja alustoja, joita lapset käyttävät päivittäin. [ii]


  • 81% On törmännyt lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaan kuvamateriaaliin avoimessa verkossa

  • 34% On aktiivisesti käyttänyt sosiaalista mediaa etsiäkseen, käyttääkseen ja jakaakseen lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia

  • 70% On hakeutunut kontaktiin lapsen kanssa sosiaalisen median tai pikaviestintäsovelluksen kautta


Merkittävä osa rikoksentekijöistä hakeutuu kontaktoimaan lapsia katsottuaan lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia. Vastaajista 37 prosenttia kertoo hakeutuneensa kontaktiin lapsen kanssa, valtaosa hyödyntäen siihen avoimen verkon alustoja. [iii] Jopa 40 prosenttia tekijöistä, jotka ilmoittivat kontaktoineensa lapsia kertoivat tehneensä niin sosiaalisen median alustojen kautta, 30 prosenttia viestintäsovelluksen kautta ja 26 prosenttia verkkopelialustojen kautta. [iv]Suojellaan Lapsia ry:n alustavat tutkimustulokset osoittavat, että rikoksentekijät hyödyntävät suosittuja avoimen verkon sosiaalisen median alustoja ja viestintäsovelluksia etsiäkseen, katsoakseen ja jakaakseen lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia. Teknologiayritykset ja verkkoalustojen tarjoajat, jotka parhaillaan mahdollistavat tämän rikollisuuden, tulisi olla velvoitettuja tunnistamaan, ilmoittamaan ja poistamaan lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia alustoiltaan.


Lasten suojelemiseksi on lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava kuvamateriaali poistettava verkosta kiireellisesti ja lasten kontaktointiyritykset seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming) on ennaltaehkäistävä. Tämä ei ole mahdollista ilman verkkoympäristöjä säätelevää lainsäädäntöä. Suojellaan Lapsia ry:n katsoo, että ehdotettu EU-asetus 2022/0155 tarjoaisi oikeasuhteisen pitkän aikavälin ratkaisun ja oikeudellisen kehyksen takaamaan ja mahdollistamaan turvallinen teknologian käyttö verkkovälitteisen lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan havaitsemiseksi.


Kannustamme vahvasti päättäjiä tukemaan ehdotettua EU-asetusta lasten suojelemiseksi verkossa.


Lue lisää ReDirection ja Primary Prevention to Protect Children -hankkeistamme.


Tämän tutkimuksen on toteuttanut Suojellaan Lapsia, Protect Children ry. Tech Coalition, Safe Online Research Fund:in tuella.[i] 32 % (N=237 kysymykseen vastanneista 747:stä) ilmoitti, että he ovat törmänneet CSAM:iin sosiaalisessa mediassa. 32 % (N=236 747:stä) ilmoitti kohdanneensa CSAM-materiaalia pornosivustoilla. Kaikkiaan 81 % (N=602 747:stä) ilmoitti törmänneensä CSAM-materiaaliin tai linkkeihin CSAM:iin jossakin verkon pinnalla.


[ii] 34 % (N=264 kysymykseen vastanneista 766:sta) ilmoitti käyttäneensä sosiaalista mediaa CSAM-materiaalin etsimiseen, katseluun tai jakamiseen. 30 % (N=204 672:sta) ilmoitti käyttäneensä viestisovelluksia CSAM-materiaalin etsimiseen, katseluun tai jakamiseen.


[iii] 37 % (N=3 271 kysymykseen vastanneista 8 789:stä) ilmoitti hakeneensa yhteyttä lapseen katsottuaan CSAM-materiaalia.


[iv] 39 % (N=56 kysymykseen vastanneista 142:sta) ilmoitti ottaneensa yhteyttä lapseen sosiaalisen median kautta. 30 % (N=43 142:sta) ilmoittaa ottaneensa yhteyttä lapseen viestisovelluksen kautta. 25 % (N=36 142:sta) ilmoittaa ottaneensa yhteyttä lapseen verkkopelin kautta.

Comments


bottom of page