top of page
  • Protect Children

SLry tuottaa teknologiayrityksille tutkimukseen pohjaavia suosituksia lasten suojelemiseksi verkossa

Päivitetty: 13. huhtik. 2023

UUTISET


Suojellaan Lapsia ry. käynnistäätänään "Primary Prevention to Protect Children: Offender-focused prevention of online sexual violence against children” hankkeen Tech Coalition #SafeOnline Research Fundin rahoittamana. Rahoitus pohjautuu uuteen End Violencen ja Tech Coalitionin väliseen innovatiiviseen yhteistyöhön lapsiin kohdistuvien verkkovälitteisten seksuaalirikosten torjumiseksi.


Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta innovatiivista tutkimustietoa lapsiin kohdistuvien verkkovälitteisten seksuaalirikosten torjumiseksi. Hankkeessa keskitytään erityisesti tuottamaan tutkimukseen pohjaavia suosituksia teknologiayrityksille seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin (CSAM) käytön estämiseksi.

Suojellaan Lapsia tulee tekemään vahvaa yhteistyötä seuraavien hankekumppanien kanssa:


Red PaPaz - kansalaisjärjestö, joka edistää lasten ja nuorten oikeuksia ja suojelua Kolumbiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Juha Nurmi – tekniikan tohtori, kyberrikollisuuden ja Dark Web -infrastruktuurin asiantuntija

Mikko Aaltonen – Mikko Aaltonen, kriminologian professori Itä-Suomen yliopisto

Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS) Mental Hub/Mielenterveystalo.fi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Mental Hub/Mielenterveystalo.fi - Mielenterveyden edistämisen verkkopalvelu

 

Hankkeen rahoittaa Tech Coalition #SafeOnline Research Fund. Rahoitus pohjautuu uuteen End Violencen ja Tech Coalitionin väliseen innovatiiviseen yhteistyöhön lapsiin kohdistuvien verkkovälitteisten seksuaalirikosten torjumiseksi.

Verkkovälitteisten seksuaalirikosten tekijöiden avunhakuun liittyvän käyttäytymisen tehostaminen


Suojellaan Lapsia ry tutkii projektin aikana eroavaisuuksia kolmen eri ryhmän välillä: laittoman kuvamateriaalin käyttäjät, joilla on motivaatiota hakea apua, joilla ei ole motivaatiota hakea apua ja jotka etsivät aktiivisesti apua. Tämän avulla määritetään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat halukkuuteen hakea apua laittomaan ja /tai haitalliseen käyttäytymiseen.


Tutkimuksen data kerätään suoraan anonyymeiltä laitonta kuvamateriaalia käyttäviltä henkilöiltä ReDirection-kyselyjen avulla. "Auta meitä auttamaan sinua" ja "Ei tarvetta avulle"- kyselyt on sijoitettu pimeään verkkoon, ja niitä tarjotaan käyttäjille, jotka etsivät laitonta kuvamateriaalia käyttämällä tiettyjä avainsanoja. Kyselyissä kerätään tietoa kahdelta kohderyhmältä – niiltä, joilla on motivaatiota hakea apua ja niiltä, joilla sitä ei ole. Tutkimus keskittyy englannin- ja espanjankielisiin vastauksiin, jotka ovat vastausten kaksi suurinta kieliryhmää.

Jotta tavoitamme myös aktiivisesti apua etsivät henkilöt, lisäämme myös lyhyen kyselyn ReDirection omahoito-ohjelmaan laitonta kuvamateriaalia käyttäville henkilöille.


Laitonta kuvamateriaalia käyttävien henkilöiden polku pimeään verkkoon


Toinen hankkeen painopistealue on tutkia laitonta kuvamateriaalia käyttävien henkilöiden polkuja avoimesta verkosta pimeään verkkoon. Suojellaan Lapsia ry. pyrkii tutkimaan missä käyttäjät kohtasivat laitonta kuvamateriaalia ensimmäistä kertaa ja miten, ja minkä takia he siirtyivät avoimesta pimeään verkkoon.
Uusi tutkimus lisää teknologia-alan tietoisuutta erilaisilla alustoilla tapahtuvien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten yleisyydestä. Projektissa Suojellaan Lapsia ry. tutkii laitonta kuvamateriaalia etsivien henkilöiden käyttäytymistä ja tarjoaa teknologiayrityksille ennenkuulumatonta tietoa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi.

Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajan tasalla hankkeen edistymisestäComentarios


bottom of page