top of page

BRIDGE on kuuden Euroopan unionin jäsenvaltion tutkimushanke, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa tutkimuspohjaisin menetelmin. Kaksivuotista hanketta rahoittaa Euroopan komission sisäisen turvallisuuden rahasto.  

Hanke ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia vaikuttamalla rikosten tekijöihin ja Suojellaan Lapsia ry on käynnistänyt suomalaisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöiden hoidon ja tutkimuksen.

Suojellaan Lapsia ry käynnistää suomalaisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöiden hoidon osana EU-rahoitteista BRIDGE-hanketta.

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on merkittävä maailmanlaajuinen ongelma, jota ei nykyisillä toimenpiteillä ole pystytty pysäyttämään eikä edes vähentämään. Euroopan neuvosto arvioi, että joka viides lapsi Euroopassa joutuu seksuaaliväkivallan uhriksi. Rikolliset hyödyntävät yhä enemmän kehittynyttä teknologiaa ja lapsiin kohdistuukin yhä enenevässä määrin verkkovälitteistä seksuaaliväkivaltaa.  

BRIDGE-hankkeen tavoitteena on tarjota tehokasta tutkimukseen perustuvaa hoitoa henkilöille, joilla on seksuaalinen kiinnostus lapsiin. BRIDGE tarjoaa asiantuntijapalveluja henkilöille, jotka ovat huolissaan lapsiin kohdistuvista seksuaalisista ajatuksistaan tai käyttäytymisestään ja ohjaa sekä motivoi henkilöitä hoidon piiriin ja kohti muutosta. 

Hankkeessa hyödynnetään ja arvioidaan motivoivan haastattelun interventiota (MIT) erityisesti henkilöille, joilla on korkea riski syyllistyä lapsiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan. Tavoitteena on motivoida ja ohjata nämä henkilöt kasvokkaiseen hoitoon lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Matalan ja keskisuuren riskin henkilöt ohjataan oma-hoito-ohjelmaan, joka arvioidaan hankkeessa kliinisen tutkimuksen (clinical trial) avulla.  

BRIDGE-hankkeen konsortioon kuuluu yliopistoja, lainvalvontaviranomaisia ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita kuudesta EU:n jäsenvaltiosta. Mukana ovat Tukholman alueen ja Karoliinisen instituutin psykiatrian tutkimuskeskus (Ruotsi), Suojellaan Lapsia, Protect Children ry. (Suomi), Hampurin-Eppendorfin yliopistollinen terveyskeskus (Saksa), Bratislavan poliisiakatemia (Slovakia), Jaume I -yliopisto (Espanja) ja Kansallinen mielenterveysinstituutti (Tšekki).

Osallistujien rekrytointi BRIDGE-hankkeeseen tapahtuu 30.6.2023 - 30.7.2023 ja 11.9.2023- 21.7.2024 välisenä aikana.

Ajankohtaista 

Kirjasto

Rahoitus 

BRIDGE-hankkeen rahoittaa Euroopan komission sisäisen turvallisuuden rahasto, vastaten rahoitushakemuksiin “Call for proposals on the prevention of child sexual abuse, assistance to victims of child sexual abuse and tools to detect child sexual abuse online (ISF-2021-TF1-AG-CYBER) lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi.   

bottom of page