top of page

2KNOW hanke

Knowledge to Prevent (2KNOW)  

2KNOW hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja tukea sekä edistää kansallista ja kansainvälistä tiedonkeruuta lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Hankkeessa kehitetään kestävä ja toistettava tiedonkeruun malli verkkovälitteisestä lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta.   

Suojellaan Lapsia johtaa uutta innovatiivista EU rahoitteista hanketta lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi

Helsingissä sijaitseva lasten suojeluorganisaatio Suojellaan Lapsia, Protect Children ry. käynnistää kaksivuotisen Euroopan komission rahoittaman 2KNOW projektin yhdessä hankekumppanien Itämeren valtioiden neuvoston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. 2KNOW hankkeen tavoitteena on kehittää lapsiin kohdistuvan väkivallan tiedonkeruuta sekä tarjota laajasti skaalautuva vertaistukimalli vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsi on joutunut seksuaaliväkivallan uhriksi.  

2KNOW hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ja edistää kansallista ja kansainvälistä tiedon keruuta lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Hankkeessa kehitetään kestävä ja toistettava tiedonkeruun malli verkkovälitteisestä lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. 

Tietoa kerätään anonyymisti suoraan rikoksen tekijöiltä, jotka etsivät lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia pimeässä ja avoimessa verkossa. Tavoitteena on laajempi ymmärrys lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan yleisistä tekotavoista ja malleista sekä ilmiön kehityssuunnista.  

Euroopan laajuisen tiedon keruun kehittäminen lapsiin kohdistuvasta verkkovälitteisestä seksuaaliväkivallasta
“Tukea tukijoille” 2KNOW hankkeessa vahvistetaan tukea perheille ja vanhemmille, joiden lapsi on joutunut verkkovälitteisen seksuaalirikoksen kohteeksi

2KNOW-tutkimuksen tulokset muunnetaan suoraan toimintaan ja lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja lasten suojelemiseksi. Vanhempien tukemiseksi tuotetaan ohjeistusta lasten digiturvallisuuden edistämiseksi ja opas tukemaan vanhempia, joiden lapsi on joutunut verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan uhriksi.   

Hankkeessa kehitetään myös vanhempien vertaistukimalli tarjoamaan käytännöllistä ja psykoedukatiivistä tukea vanhemmille, huoltajille ja perheille – mallin avulla erityisen tärkeä tuki välittyy seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneelle lapselle, suojellen häntä toistuvalta uhriutumiselta. 

Hankkeessa kerätään lisäksi tärkeää tietoa niin seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuneilta lapsilta kuin heidän perheiltään laajentamaan ymmärrystä verkkovälitteisten lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ilmiöstä.  

2KNOW hankkeen uusimmat uutiset

2KNOW hankkeen uusimmat julkaisut

1
2

Rahoitus 

2KNOW hanketta rahoittaa EU:n CERV rahoitusohjelma, joka edistää ja suojelee EU:n yhteisiä arvoja ja oikeuksia, jotka on turvattu EU:n toiminnasta tehdyissä sopimuksissa, EU:n perusoikeuskirjassa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa (CERV-2022-DAPHNE). Vuoden 2022 rahoitushaku kohdennettiin ennaltaehkäisemään ja torjumaan sukupuolittunutta väkivaltaa ja lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. 

bottom of page