top of page
  • Protect Children

Knowledge to Prevent Online Sexual Violence Against Children (2KNOW): Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin käyttäjiin keskittyvä tutkimus, ensihavainnot

Päivitetty: 13. kesäk.

RAPORTTI

Knowledge to Prevent Online Sexual Violence Against Children: Insights from a Survey of Child Sexual Abuse Material Offenders


Uraauurtava Knowledge to Prevent Online Sexual Violence Against Children raportti: Insights from a Survey of Child Sexual Abuse Material Offenders julkaistiin helmikuussa 2024 osana 2KNOW-hanketta.

2KNOW report: Knowledge to Prevent Online Sexual Violence Against Children: Insights from a Survey of Child Sexual Abuse Material Offenders

Kirjoittajat: Tegan Insoll, Eva Díaz Bethencourt, Anna K. Ovaska, Dr Hanna-Mari Lahtinen ja Nina Vaaranen-Valkonen. Raportti sisältää uutta tutkimustietoa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia (CSAM) käyttävien henkilöiden taustoista ja motiiveista. 


Tutkimus selvittää laajan kyselyn avulla edellämainittuun rikolliseen käyttäytymiseen johtavia polkuja ja päätavoitteena on kehittää tehokkaampia ennaltaehkäiseviä keinoja. Tutkimuslöydökset osoittavat kiireellisen tarpeen luoda interventioita lapsiin kohdistuvan verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan juurisyihin.  


Hanke tuottaa, rikoksentekijöiltä saaman tiedon kautta, poliittisten päättäjien, teknologiateollisuuden ja kansalaisten käyttöön tietoa tehokkaimmista keinoista ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa verkkovälitteistä seksuaaliväkivaltaa. Tulokset osoittavat, että maailmanlaajuisilla lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin suojelemisen toimenpiteillä on kiire. Näitä toimia ovat muun muassa rikoksentekijöihin keskittyvät ennaltaehkäisevät interventiot, teknisten alustojen valmiudet ja lainsäädännön kehittäminen.Avainlöydökset


Syyt CSAM-materiaalin käytölle

Pääsyy CSAM-materiaalin katselulle on seksuaalinen kiinnostus lapsia kohtaan. Muita syitä ovat esimerkiksi tunteiden säätelyyn liittyvät tarpeet ja turtuminen pornografialle. 

Aikuispornon käyttö

Uhrien demografia

Lapsuuden ajan haitalliset kokemukset

Rikoshistoria

Muutoksen mahdollisuus


2KNOW-hankkeesta


Tutkimus on osa Euroopan komission CERV- eli Citizens, Equality, Rights and Values –ohjelman (2022) rahoittamaa Knowledge to prevent - (2KNOW) hanketta. Hanketta johtaa Suojellaan Lapsia ry, kumppaneinaan Itämeren valtioiden neuvosto ja Itä-Suomen yliopisto. 2KNOW-hankkeessa kehitetään kestävä ja skaalautuva, kansallista ja kansainvälistä tiedonkeruuta tehostava malli verkkovälitteisestä lapsiin kohdistuvasta väkivallasta.

The 2KNOW project has been produced with the financial support of the Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) Programme (2022) of the European Union. The contents herein are the sole responsibility of project partnership and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.  


Funded by the EU


Comments


bottom of page