top of page

Digiturvataitoja edistävä

#MyFriendToo -oppitunti

#MyFriendToo- oppitunti on Suojellaan Lapsia ry:n kehittämä valmis oppituntipaketti, joka on suunnattu noin 12-14-vuotiaille lapsille/nuorille. 

Suojellaan Lapsia ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka lisää tietoisuutta lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ilmiöstä. Työskentelemme kokonaisvaltaisella lähestymistavalla lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi.

Euroopan neuvoston arvion mukaan yksi viidestä lapsesta joutuu jonkinlaisen seksuaaliväkivallan uhriksi Euroopassa. Merkittävä osa tapauksista ei päädy aikuisten tietoon ja yleisesti tiedetään, että lapsuuden seksuaaliväkivallasta kertomisen esteitä on monia. Usein lapsilta ja nuorilta puuttuu ikätasoinen tieto sekä kokemus siitä, että turvalliset aikuiset välittävät ja asioille tehdään jotain, kun ne tulevat ilmi.

Lapsen arjessa toimivat ammattilaiset ovat olennaisia lapsen hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistajia. Teknologian kehittyessä ja uusien riskien ilmaantuessa tarvitsemme tehokkaampia tapoja ehkäistä lapsiin kohdistuvia rikoksia. Lapsille ja nuorille annettu ikätasoinen tieto ja turvallisten aikuisten läsnäolo digiarjessa ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia.

#MyFriendToo -oppituokio pohjautuu #MyFriendToo- nettisivuun ja sisältää:

  1. Aihetta alustava video opettajalle katsottavaksi ennen oppituntia

  2. Oppitunti, joka sisältää ajatuksia herättäviä videoita ja interaktiivisia tehtäviä​

  3. Lisätehtäviä

  4. Muita aiheeseen liittyviä materiaaleja ja lähteitä

Koulu voi tilata oppitunnin käyttöön kahdeksi kuukaudeksi (hinta 350€ + alv). Suojellaan Lapsia ry:ltä voi pyytää tarjouksen oppitunnin käyttöönotosta koko kunnassa tai useammalle koululle. (Molemmissa tapauksissa ota yhteyttä Suojellaan Lapsia tiimiin alla olevan 'Tilaa oppitunti'-painikkeen kautta).

Oppitunti on tulossa myös ruotsin ja englannin kielellä. 

bottom of page