top of page
  • Protect Children

Uusi #MyFriendToo verkkosivu edesauttaa seksuaalirikosten esiintuloa ja ilmoittamista aikuisille

Päivitetty: 1. maalisk. 2023

TIEDOTE 24.1.2023


Arviolta vain 12 % lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tulee viranomaisten tietoon - Suojellaan Lapsia ry:n uusi innovatiivinen #MyFriendToo verkkosivu edesauttaa seksuaalirikosten esiintuloa ja ilmoittamista aikuisille


Lapsiin ja nuoriin kohdistuva häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta ovat vahvasti piilorikollisuutta, ja vain harvat teot tulevat aikuisten tai viranomaisten tietoon. MyFriendToo sivuston tavoitteena on tarjota nuorille selkeää tietoa ja ohjeistusta tilanteessa, missä he saavat tietää ystävänsä joutuneen seksuaaliväkivallan uhriksi.


Useat tutkimukset osoittavat, että lasten ja nuorten ikätoverit ja ystävät saavat usein tietää häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan teoista ensimmäisinä. Lahtinen (2022) painottaakin uusimmassa tutkimuksessaan, että lapset ja nuoret kyllä kertovat kokemastaan seksuaaliväkivallasta, mutta ensisijaisesti ikätovereilleen ja ystävilleen. Väkivallan teot jäävät näin ollen aikuisilta ja viranomaisilta piiloon ja tekijät rankaisematta. Ystävät kantavat raskasta salaisuutta ja alaikäinen uhri jää ilman tarvitsemaansa tukea ja hoitoon ohjausta.


Suomessa on useita lapsille ja nuorille suunnattuja matalankynnyksen palveluita ja ilmoituskanavia, joiden kautta voi ilmoittaa häirinnästä, houkuttelusta ja seksuaaliväkivallasta sekä alastonkuvien väärinkäytöstä tai hallitsemattomasta leviämisestä nettiin.


”Piilorikollisuudessa ei ole kyse auttavien palveluiden puutteesta vaan siitä, että lapset ja nuoret eivät kerro kokemastaan aikuisille vaan ensisijaisesti ystävilleen. Me kehitimme MyFriendToo -sivuston vastaamaan tutkimustuloksia ja tavoitteenamme on lisätä ja vahvistaa nuorten osallisuutta, kansalaisvaikuttamista sekä häirinnän, houkuttelun ja seksuaalirikosten ilmituloa aikuisille ja ilmoittamista viranomaisille” painottaa Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija ja psykoterapeutti Nina Vaaranen-Valkonen

“Ymmärrettävästi nuoret haluavat olla lojaaleja toisilleen. MyFriendToo –sivusto antaa selkeät ohjeistukset, miten ja miksi on tärkeä kannustaa kaveria kertomaan aikuiselle tai ilmoittaa viranomaiselle, jos kaveri joutuu seksuaaliväkivallan uhriksi. Sivusto on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja tietoa MyFriendToo materiaaleista jaetaan lasten ja nuorten arkisiin ympäristöihin kuten kouluihin” toteaa kehityspsykologian asiantuntija Katariina Leivo Suojellaan Lapsia ry.stä.

MyFriendToo -sivusto lisää lasten ja nuorten tietoa ja ymmärrystä kertomisen merkityksestä niin uhrin toipumiseen kuin häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyssä. Verkkovälitteisissä lapsiin ja nuoriin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa yksikin viranomaiselle tehty rikosilmoitus on voinut johtaa poliisin laadukkaan esitutkinnan avulla kymmenien ja jopa satojen lapsiin ja nuoriin kohdistuneiden seksuaalirikosten tutkintaan.


Lisätietoja


Suojellaan Lapsia ry on ainoa järjestö Suomessa, jonka päivittäinen työ keskittyy kansallisesti ja kansainvälisesti yksinomaan lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn.


Nina Vaaranen-Valkonen,

toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, psykoterapeutti.

p. 040 747 8829, nina.vaaranen-valkonen(at)suojellaanlapsia.fi
댓글


bottom of page