top of page
  • Protect Children

Vinkit vanhemmille lasten ja nuorten digiarkeen

Päivitetty: 21. jouluk. 2023

Monet vanhemmat ovat saaneet kouluilta huolestuttavan viestin, jossa varoitetaan valtakunnanlaajuisista lasten WhatsApp-ryhmistä, joissa jaetaan lasten ikätasolle sopimatonta ja lapsen kehitykselle haitallista sisältöä. Suurimmassa riskissä tällaisen sisällön haittavaikutuksille ovat alakouluikäiset ja sitä nuoremmat lapset, joten on tärkeää, että vanhemmat keskustelevat digiarjen haastavistakin aiheista kaikenikäisten lasten kanssa. Ota käyttöön seuraavat Suojellaan Lapsia ry:n vinkit! 1. Keskustellaan digiturvataidoista – Ohjeistus  

Yksittäisiä sovelluskohtaisia neuvoja tärkeämpää on vanhemman läsnäolo, tuki ja digiturvataitojen yhdessä harjoittelu. Yksioikoinen rajoittaminen tai kieltäminen ei suojele lasta digiliikenteessä. Hyvässä hengessä käyty keskustelu on rakentavampaa. Tämä ohjeistus tukee digiturvataidoista keskustelun aloittamista yhdessä lapsen kanssa. 


2. Miten keskustella lapsen kanssa vaikeista aiheista kuten aikuisporno tai verkkovälitteinen seksuaalinen häirintä?  

Ylen chattibotit haastavat sinut puhumaan pienen lapsen kanssa vaikeista asioista. Kokeile, miten keskustelu etenee. Saat valinnoistasi palautetta Suojellaan Lapsia ry:n asiantuntijoilta. 


3. Mitä? Missä? Milloin? – Meidän omat digisäännöt 

Jokaisessa perheessä on tärkeä suunnitella ja hyväksyä yhteiset digisäännöt. Käyttäkää valmista pohjaa yhteisten digisääntöjen laatimiseen. Keskustelkaa säännöistä yhdessä ja allekirjoittakaa ne vahvistamaan lupausta sääntöjen noudattamisesta! Katsokaa myös vinkkejä esimerkkivastauksistamme. 


4. Puhelinparkki 

Nopeasti kertyvän tutkimusnäytön perusteella on tärkeä kannustaa lasta ja koko perhettä rajoittamaan digilaitteiden käyttöä. DNA:n ja Suojellaan Lapsia ry:n yhdessä kehittämä Puhelinparkki auttaa suojelemaan lasta digiympäristöissä ja tukee koko perheen digilaitteiden käytön säännöstelemistä. 


5. Kuvakappauksen harjoittelu 

Kuvakaappauksen avulla lapsen on huomattavasti helpompi kertoa digiympäristöissä kokemistaan niin mukavista kuin ikävistäkin tilanteista. Tämä ohjeistus tukee kuvakaappauksen ottamisen harjoittelua yhdessä sekä lapsen digiturvataitojen kehittymistä. 


#MyFriendToo -sivustomme tavoitteena on tarjota nuorille selkeää tietoa ja ohjeistusta tilanteessa, jossa he saavat tietää ystävänsä joutuneen seksuaaliväkivallan uhriksi. Olemme keränneet sivulle tietoa ja vinkkejä siihen, miten nuori voi auttaa ja tukea kaveria, joka on joutunut seksuaalisen häirinnän, houkuttelun tai seksuaaliväkivallan kohteeksi. Tieto auttaa toimimaan.


 

Suojellaan Lapsia ry toivottaa kaikille rauhallista ja turvallista joulunaikaa! Toivomme, että vanhemmat ja huoltajat ovat läsnä lastensa digiarjessa erityisesti loma-aikoina, jolloin lapset ja nuoret usein viettävät tavallista enemmän aikaa digiympäristöissä.  

留言


bottom of page