top of page
  • Protect Children

Seksuaaliväkivallan selviytyjät kaikkialla Euroopassa julkistavat vetoomuksensa Euroopan unionille

Päivitetty: 16. maalisk. 2023

TIEDOTE


22.02.2023, Pariisi


SEKSUAALIVÄKIVALLAN SELVIYTYJÄT KAIKKIALLA EUROOPASSA JULKISTAVAT VETOOMUKSENSA EUROOPAN UNIONILLE


Tänään, Euroopan rikosten uhrien päivänä, Euroopan uhreja edustavat tahot ja lasten suojelujärjestöt ovat julkaisseet vetoomuksen lasten paremmaksi suojelemiseksi Euroopan Unionissa. Vetoomuksen tavoitteena on vahvistaa lainsäädäntöä erityisesti verkkovälitteisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi. Vetoomuksen käynnisti Guido Fluri -säätiön Justice Initiative, joka taistelee lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan kaikkialla Euroopassa. Suomalainen Suojellaan Lapsia ry johtaa kampanjaa pohjoismaissa. Vastaavaa aloitetta ei ole koskaan aikaisemmin toteutettu ja lähikuukausien aikana Euroopassa kerätään vetoomukseen kymmeniätuhansia allekirjoituksia.


Pariisi, helmikuu 22, 2023 – Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin (CSAM) määrät ovat räjähdysmäisesti kasvaneet: Vuonna 2010 vastaanotettiin miljoona CSAM ilmoitusta - vuonna 2022 määrä on jo 32 miljoonaa. Ilmoitukset sisälsivät yli 88 miljoonaa yksittäistä kuvaa ja videota lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta, ja osoittavat, että joistakin EU:ssa toimivista ja palvelimia tarjoavista yrityksistä on nyt tullut maailmanlaajuisesti suurimmat CSAM:n ylläpitäjät (yli puolet CSAM:ista vuonna 2016 ja vuonna 2020 jo 85 prosenttia sijaitsi EU:ssa). Euroopasta onkin tullut lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin levittämisen keskus internetissä.

"Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on lopetettava”, korosti tänään Justice Initiativen aloitteen perustaja Guido Fluri ja jatkoi "jokainen kuva todistaa seksuaaliväkivaltaa sekä kärsimystä ja jokaisessa kuvassa on lapsi”.

Justice Initiative käynnisti kansainvälisen vetoomuksen EU:n lainsäädännön edistämiseksi yhdessä uhreja edustavien tahojen ja lasten suojelujärjestöjen kanssa Euroopassa.


"Seksuaaliväkivallasta selviytyneiden pitää saada tukea ja toisaalta kyse on seksuaaliväkivallan kierteen ja toistuvan uhriutumisen katkaiseminen. Vaadimme Euroopan Unionia ottamaan kansainvälisen johtajuuden ja äänestämään uuden lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ennaltaehkäisevän lakialoitteen puolesta. Tämä EU:n lakialoite mahdollistaa jokaisen lapsen ja nuoren paremman suojelemisen netissä ja tuo oikeutta myös seksuaaliväkivallasta selviytyneille," painottaa Guido Fluri.

Euroopan komissio toivottaa vetoomuksen tervetulleeksi


Antonio Labrador Jimenez, Euroopan komission lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa torjuvan työryhmän johtaja avasi mediakonferenssissa uuden EU:n lainsäädännön merkitystä ja tärkeyttä lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Ilman lakialoitetta emme voi varmistua siitä, että palveluidentarjoajat verkossa suojelevat lapsia Euroopan unionissa.


Uusi laki asettaisi digitaalisen median yrityksille selkeät säännöt ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavien kuvien ja videoiden kiertoa ja levitystä verkossa. Se myös ennaltaehkäisisi aikuisia kontaktoimasta ja houkuttelemasta (grooming) lapsia. Laki velvoittaisi yrityksiä, tarpeen mukaan, havaitsemaan, raportoimaan ja poistamaan alustoiltaan löytyvää CSAM:ia. Lakialoitteen myötä perustettaisiin myös EU keskus ennaltaehkäisemään ja torjumaan lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, tutkintaprosessien läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden varmistamiseksi. Lakialoite edesauttaisi uhrien selviytymistä ja tukemista kaikkialla EU:ssa. Antonio Labrador Jimenez korostaa Justice Initiative vetoomuksen olevan tervetullut, sen lisätessä huomiota merkittäviin ongelmiin, joita nyt esitetyllä uudella lakialoitteella ja lainsäädännöllä pyritään ratkaisemaan.


Lasten suojelujärjestöt: Nykyiset toimet lasten suojelemiseksi netissä ovat riittämättömiä


"Meidän on toimittava nyt", sanoo myös Nina Vaaranen-Valkonen (Suomi), Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, yksi johtavista verkkovälitteisten lapsiin kohdistuvien seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn keskittyvistä lasten suojelujärjestöistä Euroopassa.

“Selviytyjille jo pelkästään tieto siitä, että heidän kokemaa seksuaaliväkivaltaa todistavat kuvat ja videot leviävät internetissä on äärimmäisen vahingoittavaa. Sääntelyä ja uutta lainsäädäntöä tarvitaan kipeästi”, Vaaranen-Valkonen jatkaa: "Nykyinen vapaaehtoisiin toimiin perustuva lainsäädäntö ei enää riitä. On aika kunnioittaa lasten oikeuksia ja vaatia yhdessä sitovaa lainsäädäntöä lasten paremmaksi suojelemiseksi netissä. Me Justice Initiativessa seisomme vahvasti uhrien ja selviytyjien puolella."

Euroopan uhreja edustavat ryhmät tukevat vetoomusta


Uhreja edustavat ryhmät eri puolilta Eurooppaa ovat vahvasti mukana Justice Initiative aloitteessa. Yksi näistä on selviytyjien perustama kansainvälinen Brave Movement, joka vaatii maailmanlaajuisesti lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan lopettamista.

"Tuemme Justice Initiativen vetoomusta yhdessä lukuisten muiden kansalaisjärjestöjen kanssa", toteaa Mié Kohiyama Brave movement Europe -työryhmän puheenjohtaja ja BeBraveFrance:n perustaja Pariisin mediakonferenssissa.

Täällä kuultiin myös lapsuuden seksuaaliväkivallasta selviytyjiä, joista yksi oli Saga, selviytyjä Ruotsista:

"Minulle on kunnia osallistua Justice Initiativen aloitteeseen ja EU-kampanjaan ja seisoa yhdessä muiden lastenoikeusaktivistien ja -järjestöjen rinnalla", Saga sanoo ja jatkaa “Tänään käynnistyy ensimmäinen Euroopan laajuinen vetoomus lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan lopettamiseksi. Tämä on äärimmäisen tärkeä aloite ja kampanja, jonka tavoitteena on turvata jokaisen lapsen oikeus elää vapaana seksuaaliväkivallasta. Meidän on toimittava nyt! Minä kehotan kaikkia EU:ssa taistelemaan ja tekemään kaikkensa lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi ja selviytyjien tukemiseksi. Meidän täytyy olla sinnikkäitä, meidän ei tule koskaan luovuttaa. Aloitetaan yhdessä allekirjoittamalla tämä vetoomus."

Poliittinen tuki Euroopan parlamentissa


Useiden poliittisten kannattajien joukossa seisoo myös Saksan Marion Walsmann MEP, Euroopan parlamentin jäsen (IMCO:n lausunnon varjo/taustaesittelijä, ehdotus asetukseksi lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemistä ja CSAM torjuntaa koskevista säännöistä). Hänen mielestään palveluntarjoajia on saatava vahvemmin vastuuseen, jotta lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia ei vain tunnistettaisi ja poistettaisi nopeammin sen leviämisen estämiseksi mutta myös tehostamaan lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemistä.

"Tietosuoja ja Internetin käyttäjien yksityisyys ovat tietenkin tärkeitä, mutta tietosuojasta ei saa tulla seksuaalirikollisten suojelua. Allekirjoitin Justice Initiative vetoomuksen lasten turvallisemman netin puolesta Euroopassa ja niin sinunkin pitäisi. En toivo tätä ainoastaan Euroopan parlamentin jäsenenä, van kahden lapsen äitinä. Yksikin seksuaaliväkivallan uhriksi joutuva lapsi on liikaa", painottaa Euroopan parlamentin jäsen Walsmann.


Lisätietoa:

Suomessa ja Pohjoismaissa:


Median yhteydenotot EU- laajuisesti:


Suomessa:

Justice Initiative Nordic Hub

Asiantuntija Matilda Sandvik

+358 40 0818002

Комментарии


bottom of page