top of page

Tryggt i digitaltrafiken

Barn bör få lära sig digitala säkerhetskunskaper så tidigt som möjligt. Skydda Barn rf:s Tryggt i Digitaltrafiken projekt och material riktar sig till barn, familjer och pedagoger för att hålla barn säkra på nätet.

Varje barn har rätt till information, lärande och säkerhet, även i digitala miljöer

Digitaltrafikljusmodellen

Tryggt i Digitaltrafiken- materialen är baserade på digitaltrafikljusmodellen utvecklad av Skydda Barn rf.

Digitaltrafikljusmodellen hjälper barn förstå att olika situationer och innehåll på nätet kräver olika reaktioner för att vara trygg.
 
Det är viktigt att påminna barn om att något kan verka trevligt till en början (grönt) men senare förvandlas till något att tänka på (gult) eller en skrämmande, konstig eller förvirrande sak eller situation (röd) .
 
Genom att erbjuda barn en enkel handlingsplan i tre steg som handleder dem genom hur de ska hantera olika situationer och innehåll på nätet kan vi hjälpa dem att hålla sig säkra.

Samarbetspartners:

Google.org

Traficom

Regionförvaltnings-verket

Finlands Polis

DNA

Fun Academy

Havas Helsinki

CBSS

FiCom

Barnahus

Zoan

Psykporten

Zoturi

Havu

Ecpat Norway

Lastekaitse Liit

Projektet finansieras av:

Tryggt i digitaltrafiken-projektet finansieras av Google.org

Barn bör få lära sig digitala säkerhetskunskaper så tidigt som möjligt. Skydda Barn rf:s Tryggt i Digitaltrafiken projekt och material riktar sig till barn, familjer och pedagoger för att hålla barn säkra på nätet.


Barn kan uppmuntras att utforska digitala miljöer så länge som en trygg vuxen är närvarande och medveten om deras aktiviteter i digitalvardagen. Som i alla andra miljöer, ju yngre barnet är, desto mer behöver hen en trygg vuxens närvaro för att vara trygg. Hur mycket tid barn tillbringar i digital miljön är inte det viktigaste utan vad de upplever, gör och med vem.


Barn behöver ha grundläggande kunskaper och färdigheter för att hantera olika situationer och innehåll online redan innan de börjar självständigt använda digitala enheter. Den vuxnas roll är att utforska tillsammans med barnet, öppet diskutera och erbjuda emotivt och socialt stöd.

Image by Surface

Här hittar du alla våra material och resurser inriktade till familjer för att stärka barns digitala säkerhetskunskaper:

Här hittar du Stop, Slow & Go materialen inriktade till professionella som arbetar med barn för att stärka barns digitala säkerhetskunskaper

STOP

Alla situationer och innehåll online som är förbjudna, konstiga, förvirrande eller skrämmande.

Ta en skärmbild och visa den för så många vuxna som möjligt tills du får hjälp.

Vad ska jag göra?

Tips!

Ni kan träna på att ta skärmbilder tillsammans.

Läs vår enkla anvisning här.

SLOW

Alla situationer och innehåll online som är nya eller tankeväckande.

Sakta ner och diskutera med en trygg vuxen.

Vad ska jag göra?

TIps!

Att vara närvarande i barnets digitalvardag gör det lättare för hen att fråga dig om råd när de möter gula och röda innehåll och situationer på nätet.
Läs våra tips för att ta med ämnet i era dagliga diskussioner.

GO

Alla situationer och innehåll online som är bekanta, säkra, roliga och tillåtna.

Varsågod och njut av digitaltrafiken på ett säkert sätt!

Vad ska jag göra?

Tips!

Diskussioner med barn om digitala säkerhetskunskaper bör alltid börja med att diskutera gröna situationer och innehåll först.

Senaste nyheterna från Tryggt i Digitaltrafiken -projektet

Senaste material och resurser från Tryggt i Digitaltrafiken projektet

bottom of page