top of page
  • Protect Children

Merkittävä rahoitus lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevään ReDirection hankkeeseen

Päivitetty: 15. heinäk. 2022

TIEDOTE


Suojellaan Lapsia ry vahvistaa lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyä Tor-verkossa. Suojellaan Lapsia ry on saanut merkittävän kansainvälisen End Violence- rahoituksen innovatiiviseen ReDirection-hankkeeseen. Suojellaan Lapsia johtaa laajaa erityisasiantuntija- ja tutkijajoukkoa, pääyhteistyökumppaneina ovat Poliisiammattikorkeakoulu, HUS ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

ReDirection-hanke ennaltaehkäisee lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta. Hankkeessa tuotetaan uutta tutkimusta ja tietoa sekä kehitetään uusi ReDirection-omahoito-ohjelma henkilöille, jotka etsivät, katsovat ja jakavat lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia.

“Hankkeessa kohdistetaan ennaltaehkäiseviä toimia ja tutkimusta ensisijaisesti sinne, missä ongelma on pahin – Tor-verkon alustoilla. ReDirection hankkeen tavoitteena on vähentää laittoman kuvamateriaalin käyttöä ja ennaltaehkäistä lapsiuhrien joutumista uudelleen uhrin asemaan.” sanoo Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen.

Hankkeessa kehitettävä ReDirection-omahoito-ohjelma pohjautuu Suomessa ja Virossa jo käytössä olevaan seksuaalirikoksista tuomituille ja potentiaalisille rikoksen tekijöille kohdennettuun UUSI SUUNTA -ohjelmaan. Omahoito-ohjelma toteutetaan suomeksi, englanniksi sekä espanjaksi. ReDirection-ohjelma viedään myös laajemmille kielialueille, Latinalaiseen Amerikkaan Kolumbiaan yhteistyössä hankekumppanin Red Papaz -organisaation kanssa.

Hankkeen rahoittaja End Violence on globaali organisaatio, joka toimii YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 16 mukaisesti lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Hankkeen kokonaissumma on 654 680 dollaria. Rahoituksesta Poliisiammattikorkeakoulun osuus on 132 000 dollaria.

“Yhdistämme Tor-verkossa toteutettavaa tutkimusta uusimpiin kansainvälisiin tutkimustuloksiin. Hanke viitoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää näkökulmaa ja muutossuuntaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikoksien vahvempaan ennaltaehkäisyyn.” toteaa erityisasiantuntija Tero Toiviainen, Poliisiammattikorkeakoulusta.

Hankkeeseen antaa erityisosaamista UUSI SUUNTA -ohjelman kehittäjä, Rikosseuraamusalan Koulutuskeskuksen yliopettaja, psykologi Nina Nurminen sekä tutkijatohtori Manja Nikolovska Department of Security and Crime Science, University College London. Tor-verkko asiantuntijuutta vahvistaa hakukone Ahmian kehittänyt tekniikan tohtori Juha Nurmi.

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat kansainvälistä rikollisuutta. Hankkeella on yhteiskunnallisesti merkittävä vaikutus globaalin sosiaalisen ja kansanterveydellisen ongelman ratkaisemiseksi ja lapsen oikeuksien edistämiseksi.

“Ajatuksena on, että ennaltaehkäisemällä rikoksia varhaisessa vaiheessa, suojelemme lapsia tehokkaimmin” toteaa Suojellaan Lapsia ry:n yhteiskuntasuhde- ja vaikuttamistyön johtaja, erityisasiantuntija Hanna-Leena Laitinen

Lisätietoja:

Suojellaan Lapsia ry, Anna Ovaska, nimi(at)suojellaanlapsia.fi

Commentaires


bottom of page