top of page
  • Protect Children

Kansainvälinen Naistenpäivä

Päivitetty: 27. maalisk.

AJANKOHTAISTA


Haluamme kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta 2024 esittää vakavan huolen tyttöihin kohdistuvasta verkkovälitteisestä seksuaaliväkivallasta. Meidän on tehtävä välittömiä toimia ja vahvistettava kansainvälistä yhteistyötä verkkovälitteisen lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan lopettamiseksi.  

 

Tytöt ovat erityisessä riskissä joutua verkkovälitteisen seksuaaliväkivallan uhriksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että huomioimme tyttöjen erityisen haavoittuvuuden niin ennaltaehkäisevissä kuin tyttöjä suojaavissa toimenpiteissä. 


Uusimman Project 2KNOW: Knowledge to Prevent –projektin tutkimustulosten mukaan seksuaalirikolliset etsivät ja käyttävät lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia ensisijaisesti 11–14-vuotiaista. Tutkimusraporttimme alustavat tulokset osoittavat, että:  


  • “Help us to know” -kyselyyn vastanneista 59 prosenttia kertoi etsivänsä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia 11–14-vuotiaista ja 44 prosenttia 15–17-vuotiaista. 

  • Kyselyyn vastanneista 78 prosenttia ilmoitti etsivänsä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia tytöistä ja 21 prosenttia pojista. Tutkimus toteutettiin neljällä eri kielellä ja seksuaalirikollisten vastaukset olivat varsin yhtäläisiä kielestä riippumatta. Rikolliset hakivat verkosta lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia ensisijaisesti nuorista teini-ikäisistä tytöistä. 2KNOW- tutkimusraportin tulokset: 


  • Kyselyn mukaan 37 prosenttia englanninkielisistä, 34 prosenttia espanjankielisistä, 24 prosenttia venäjänkielisistä ja 23 prosenttia portugalinkielisistä etsivät verkosta lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaali 11–14-vuotiaista lapsista. 

  • Kyselyn mukaan 58 prosenttia englanninkielisistä, 47 prosenttia venäjänkielisistä, 46 prosenttia espanjankielisistä ja 41 prosenttia portugalinkielisistä rikollisista etsivät lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia tytöistä. Alustavat tutkimustulokset viittaavat siihen, että lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia verkosta etsivät rikolliset hakevat ensisijaisesti kuvamateriaalia "teini-ikäisistä" tytöistä. Tämä on yhtäläinen patriarkaalisten rakenteiden ja yhteiskunnan sukupuolistereotypioiden kanssa, jotka seksualisoivat ja esineellistävät tyttöjä ja nuoria naisia. Tämä näyttäytyy erityisesti mediassa ja kulttuurisissa representaatioissa.[1] Sosiaalinen media on myös lisännyt tyttöjen joutumista kuvatuksi seksuaalisesti.[2]


2KNOW-tutkimustuloksemme osoittavat kiireelliseen tarpeen kehittää tehokkaampia ennaltaehkäiseviä ja suojaavia toimenpiteitä verkkovälitteisen lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan lopettamiseksi. Ratkaisevaa on tunnustaa verkkovälitteisen lapsiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaa todistavaan kuvamateriaaliin liittyvien rikosten sukupuolittunut luonne ja huomioida seksuaalirikosten uhrit ja heidän kärsimyksensä. Lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota tyttöjen erityiseen haavoittuvaisuuteen.[3] 


Tyttöjen ja naisten turvallisuuden ja väkivallattomuuden varmistaminen ja turvaaminen kaikissa ympäristöissä on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Sen täysimääräisen toteutumisen takaaminen on elintärkeää. 


Yhdistäkäämme siis voimamme ja jatkakaamme väsymättä työtä turvallisemman tulevaisuuden puolesta, jossa kaikki tytöt ja naiset voivat elää turvallisesti. Jokaisella lapsella on oikeus väkivallattomaan lapsuuteen.  


2KNOW report: Knowledge to Prevent Online Sexual Violence Against Children: Insights from a Survey of Child Sexual Abuse Material Offenders

[1] American Psychological Association, Task Force on the Sexualization of Girls (2007). Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. http://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report-full.pdf.

[2] Ng, SV (2017). Social Media and the Sexualization of Adolescent Girls. The American Journal of Psychiatry. https://psychiatryonline.org/doi/pdf/10.1176/appi.ajp-rj.2016.111206.

[3] ‘CSAM is a Gendered Issue’, Protect Children’s recent research shows’: https://www.suojellaanlapsia.fi/en/post/research-csam-gender

Comments


bottom of page