top of page
  • Protect Children

Pressmeddelande: Morsdag 2022

Uppdaterat: 14 juli 2022

PRESSMEDDELANDE


För att hedra ukrainska mammor i Finland på morsdagen donerar Skydda Barn, tillsammans med sina samarbetspartners, spel som stöder barns känsloreglering till finska bibliotek och grupper med ukrainska barn, den 8 maj kl. 10.00 i centrala Helsingfors, framför centralbiblioteket Oodi och Musikhuset. Videolanseringen av vårt biblioteksprojekt kommer att reflekteras på den stora digitala skärmen på Musikhusets fasad, inklusive videohälsningar från Ukrainas republikens presidentfru Olena Zelenska och Finlands republikens presidentfru Jenni Haukio. Dessa videohälsningar kommer att synas på olika skärmar runt om i landet – med hopp att nå så många ukrainska och finska mammor som möjligt.Spelet som är baserat på det välbekanta minnesspelet är lämpligt för alla barnfamiljer och kan bland annat spelas i bibliotek. Särskilt de familjer som flytt kriget i Ukraina har beaktats i spelets utveckling, och spelet kan spelas även om spelarna inte har ett gemensamt språk. Att spela tillsammans främjar växelverkan mellan mammor och barn och gör det lättare att prata om känslor.


Det starka samarbetet mellan Skydda Barn och Fun Academy för att stödja ukrainska familjer med pro bono-material fortsätter. Det finska leksaksföretaget Tactic har anslutit sig till projektet. Spelet stöder emotionell och psykosocial utveckling, och hjälper barnet att bearbeta och diskutera sina känslor. Det är viktigt för vuxna att lyssna på barns bekymmer och diskutera om de känslor som de möjligen upplever. Spelet gör det också lättare att diskutera och behandla känslor orsakade av traumatiska händelser, till exempel krig.


Mammor och deras barn har tvingats fly från krigszonen i Ukraina. Vi vet att små barn är beroende av deras vårdgivares känslomässiga kontroll och känsloregleringsförmåga. Det är svårt för ett barn att förstå krig och de händelser eller starka känslor det orsakar. Barnet behöver stöd från vuxna för att förstå, uttrycka och reglera sina egna känslor. Spelet erbjuder ett åldersanpassat sätt att underlätta känsloregleringen, samtidigt som barn och vuxna lär sig att prata om känslor. Att spela med en trygg vuxen ökar också barnets trygghetskänsla.


“Ett litet barns beteende och handlingar bygger starkt på hur vi föräldrar lär och hjälper barnet att agera i olika situationer. Därför är det mycket viktigt att föräldrar vägleds att diskutera om barnets känslor med barnet, inklusive om förvirrande, obehagliga eller skadliga upplevelser. Barn har rätt att få möjlighet att utöva känslomässiga färdigheter på ett sätt som är lämpligt för deras ålder,” säger Katariina Leivo, specialist i utvecklingspsykologi vid den finska organisationen Skydda Barn.
“Vi donerar spelet till finländska bibliotek och grupper med ukrainska barn. Vi bjuder in alla finländska och ukrainska mammor och deras barn till biblioteken för att spela och utforska! Lek och spel i samband med utbildning är kärnan för vad vi gör hos Fun Academy, så det var självklart för oss att börja utforska idéer för spel för att hjälpa ukrainska mammor och barn när de utvecklar känslomässiga färdigheter i en mycket svår och ömtålig situation. Det här spelet är också en inbjudan att komma till de finska biblioteken för att mötas, leka, läsa och återställa en känsla av stabilitet för barnen,” säger Sanna Lukander från Fun Academy.
"Att spela är ett bra verktyg för att behandla och lära sig att känna igen känslor. När barn spelar lär de sig tillsammans och av varandra. En spelsession erbjuder också en säker miljö för att diskutera de tankar som känslokorten väcker. Att vara tillsammans är ett av de viktigaste värdena för spel, så det var ett nöje att utveckla ett spel som är lämpligt för barn runt om i världen, särskilt nu för ukrainska mammor och barn,” säger Jemina Heljakka, Marknadschef för Tactic.
“Det här projektet hedrar ukrainska mammor och deras styrka. Många ukrainska mammor är nu separerade från sina män, långt hemifrån, några av dem har förlorat sina hem eller nära och kära. Men trots den hemska situationen förblir de starka för barnen, tar väl hand om dem och ser till att de är säkra. Vi förstår vad de går igenom och är redo att stödja dem,” säger Nadiya Fedorova från Ukrainarnas förening i Finland.
"Det är fantastiskt att det starka samarbetet för att stödja ukrainska familjer fortsätter och att vi kan bidra till och stödja projektet hos Posti. Ukrainska familjer behöver allt stöd de kan få, och vi är glada över att få delta i detta viktiga arbete,” säger Anna Salmi, SVP Brand, Communications and Sustainability på Posti.

Det är varje vuxens ansvar och skyldighet att främja barnets rättigheter och intressen.


"Vi tackar alla finländare som stöder ukrainska familjer och särskilt Tactic och Posti i detta samarbete. Deras hjälp är ett utmärkt exempel på människors vilja att göra gott. Vi tackar också alla de samarbetspartners som har gjort detta projekt möjligt; Ukrainas ambassad i Finland, UPC Print, Havas Helsinki, Clear Channel, Google och Norders Agency", tackar Nina Vaaranen-Valkonen, verksamhetsledare för Skydda Barn och Sanna Lukander, vd för Fun AcademyCommentaires


bottom of page